ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ייעוץ וניתוחים פרטיים - נכי צה"ל

 

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

ייעוץ פרטי
- ניתן לפנות לחוות דעת שנייה לייעוץ פרטי עד 3 פעמים בשנה ובנכות המוכרת בלבד. ההחזר הינו בהתאם לתעריפי המשרד.
- מומלץ לפנות לעובד/ת השירותים הרפואיים במחוז על מנת לבדוק זכאות וגובה התעריף העדכני.
ניתוחים פרטיים
- זכאי אגף השיקום מבוטחים באמצעות ביטוח רפואי פרטי. במסגרת ביטוח זה, יכול הזכאי לבחור להיות מנותח במסגרת הטיפול בנכותו המוכרת בבית חולים פרטי, בהתאם לרשימת המרכזים הרפואיים והרופאים הפרטיים המופיעים במסגרת הביטוח הרפואי הפרטי.
- זכאי שיש בידו המלצה מרופא מומחה מטפל לניתוח בנכות המוכרת, יפנה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז לצורך קבלת אישור רופא מוסמך מחוזי לביצוע הניתוח.
- במידה ומבקש הזכאי להיות מנותח באופן פרטי, יהיה עליו להעביר מסמך מרופא מנתח ובו פרטי הרופא המנתח וסוג הניתוח.
- אישור הרופא המוסמך המחוזי והמסמכים הנדרשים יועברו לאחות במוקד, אשר תבדוק האם הרופא המנתח נכלל ברשימת הרופאים של חברת הביטוח.
- במידה והרופא המנתח נמצא ברשימת הרופאים של חברת הביטוח, יועבר החומר הרפואי הכולל אל החברה המקשרת בין אגף השיקום וחברת הביטוח, לצורך תיאום הניתוח ועדכון הזכאי.
- עלות האשפוז והניתוח יכוסו במלואם באופן ישיר על ידי חברת הביטוח.
- במידה והרופא המנתח לא נמצא ברשימת הרופאים של חברת הביטוח, יעודכן הזכאי על התעריף המקסימלי המאושר להחזר בגין הניתוח. במקרה זה, ישלם הזכאי ישירות למנתח שבחר את עלות הניתוח ויקבל החזר כספי, בכפוף להגשת חשבונית מקור, בהתאם לתעריף שאושר לו ולא יותר מההוצאה בפועל.
* המידע מאתר משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים.
 

מילות מפתח

זכויות נכי צהל,ניתוחים פרטיים זכאי אגף השיקום מבוטחים באמצעות ביטוח רפואי פרטי. במסגרת ביטוח זה, יכול הזכאי לבחור להיות מנותח במסגרת הטיפול בנכותו המוכרת בבית חולים פרטי, בהתאם לרשימת המרכזים הרפואיים והרופאים הפרטיים המופיעים במסגרת הביטוח הרפואי הפרטי. זכאי שיש בידו המלצה מרופא מומחה מטפל לניתוח בנכות המוכרת, יפנה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז לצורך קבלת אישור רופא מוסמך מחוזי לביצוע הניתוח. במידה ומבקש הזכאי להיות מנותח באופן פרטי, יהיה עליו להעביר מסמך מרופא מנתח ובו פרטי הרופא המנתח וסוג הניתוח. אישור הרופא המוסמך המחוזי והמסמכים הנדרשים יועברו לאחות במוקד, אשר תבדוק האם הרופא המנתח נכלל ברשימת הרופאים של חברת הביטוח. במידה והרופא המנתח נמצא ברשימת הרופאים של חברת הביטוח, יועבר החומר הרפואי הכולל אל החברה המקשרת בין אגף השיקום וחברת הביטוח, לצורך תיאום הניתוח ועדכון הזכאי. עלות האשפוז והניתוח יכוסו במלואם באופן ישיר על ידי חברת הביטוח. במידה והרופא המנתח לא נמצא ברשימת הרופאים של חברת הביטוח, יעודכן הזכאי על התעריף המקסימלי המאושר להחזר בגין הניתוח. במקרה זה, ישלם הזכאי ישירות למנתח שבחר את עלות הניתוח ויקבל החזר כספי, בכפוף להגשת חשבונית מקור, בהתאם לתעריף שאושר לו ולא יותר מההוצאה בפועל.

ייעוץ וניתוחים פרטיים - נכי צה"ל

ייעוץ וניתוחים פרטיים - נכי צה"ל

תאור

  

ייעוץ וניתוחים פרטיים - נכי צה"ל