ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפול נשימתי בבית

 

תיאור

* הנשמה ביתית היא טיפול רפואי מקובל, הניתן על פי שיקול דעת רפואי והסכמת המשפחה. 
* הסכמת המשפחה לטיפול בבית הינה תנאי יסוד וכאשר זו אינה מתקיימת, החלופה היא הנשמה באשפוז. 

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הנשמה ביתית ניתנת לאוכלוסיות הבאות:
1. נזקקי הנשמה חודרנית, דרך טרכאוסטום, מעל 6 שעות ביממה.
2. נזקקי הנשמה לא חודרנית עם מכשיר מסוג BIPAP, מעל 16 שעות ביממה.
3. משך ההנשמה הוא לפחות חודש ברציפות וההנשמה צפויה להימשך לטווח זמן ארוך.

* לצורך הנשמה ביתית צריכים להתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:
1. חולה שמצבו הרפואי יציב, על פי קביעת הצוות הרפואי המטפל בבית החולים על פי הפרוט הבא:
    א. לחולה נתיב אוויר פתוח ויציב (לא ייכלל חולה עם הנשמה חודרנית ללא טרכיאוסטומיה).
    ב. דרישת החמצן יציבה והצורך בריכוז החמצן בגז הנשאף (FiO2) לא יעלה על 40% בכל מצב תפקודי או תנוחתי.
    ג. רמת Pco2  בדם יציבה בעת הנשמה במכשיר ההנשמה הביתי.
    ד. דרך הזנת החולה מוסדרת (לרוב יש צורך בהזנה אנטראלית באמצעות גסטרוסטומיה).
    ה. המטופל יציב המודינמית.
    ו. מחלות ומצבים רפואיים אחרים מאוזנים ואינם מסכנים את המטופל המונשם.
2. המשפחה, או אפוטרופוס, או מיופה כח, המבינים את מצבו של המטופל ואת השלכות ההנשמה הביתית, מבינים את השלכות הטיפול הביתי ומסכימים מדעת.
3. מצבה הפסיכוסוציאלי והכלכלי של המשפחה מאפשר את קליטתו של המטופל בבית. לצורך קביעה זו יתקיים קשר בין העובד/ת סוציאלי/ת בקופת החולים והעובד/ת הסוציאלי בבית החולים, עוד בטרם קבלת ההחלטה על הנשמה ביתית.
4. הבית נבדק על ידי מרפאה בעיסוק של קופת החולים, אורגן והותאם פיזית להכיל את המכשור, הנדרש לטיפול הנשימתי והסיעודי.
5. הצוות המטפל הרב-מקצועי מהיחידה לאשפוז בית של הקופה, העריך כי אכן מולאו התנאים לטיפול בהנשמה בבית, כמפורט בנוהל זה. 

* הובלת המטופל לבית החולים, או לבדיקות מומחים תתבצע באחריות ובמימון קופת החולים, באמצעות רכב מתאים, כאשר לא מתאפשר לבצע את הבדיקה בבית.

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר מנהל הרפואה 11/2019 - קווים מנחים לטיפול במונשמי בית

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2019

מילות מפתח

קווים מנחים לטיפול במונשמי בית,אשפוז בבית,טיפול מונשמים בבית,מונשמים בבית, מונשם בבית,מונשמת בבית,הנשמה ביתית,טיפול נשימתי,רצף הטיפול במטופל המונשם במעבר בין אשפוז וקהילה,טיפול ביתי,הנשמה ביתית,מונשם בית,

טיפול נשימתי בבית

סוג

טיפול

טיפול נשימתי בבית