ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי שיניים - נכי צה"ל

 

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות לטיפולי שיניים ופירוט סוגי הטיפולים הניתנים על ידי אגף השיקום מפורטים בהוראת אגף השיקום 53.17.
בדיקה ואישור זכאות לטיפולי שיניים אצל רופא שבהסדר עם אגף השיקום​
- נכה המבקש טיפולי שיניים יפנה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז המטפל.
- הרופא המוסמך המחוזי יבדוק את זכאותו של הנכה לטיפול שיניים.
- לאחר אישור הרופא המוסמך המחוזי, יופנה הזכאי, באמצעות טופס הפנייה, לבדיקה והצעת תוכנית טיפול אצל רופא שיניים עימו קיים הסכם לביצוע טיפולי שיניים לנכי צה"ל.
- לאחר ביצוע הבדיקה, יעביר הזכאי את הצעת הטיפול המפורטת של רופא השיניים, כולל הצילומים הנדרשים.
- תוכנית הטיפול תיבדק על ידי הגורם המקצועי במחוז ולאחר שתאושר יופנה הזכאי , באמצעות טופס הפנייה, לטיפול שיניים בהתאם.
- בתום הטיפול יאשר הזכאי, בחתימתו על גבי טופס ההפניה, את קבלת הטיפול לשביעות רצונו.

בדיקה ואישור זכאות לטיפולי שיניים אצל רופא שיניים פרטי
- זכאי המבקש לבצע טיפול שיניים אצל רופא שיניים פרטי יפנה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז המטפל.​
- הרופא המוסמך המחוזי יבדוק את זכאותו של הנכה לטיפול שיניים ויאשרה בכתב.
- הזכאי יפנה לרופא הפרטי לצורך קבלת תוכנית טיפול מפורטת, כולל הערכת עלות הטיפול.
- תוכנית הטיפול תיבדק ע"י הגורם המקצועי במחוז ולאחר שתאושר יעודכן הזכאי על גובה ההחזר הכספי המרבי, בהתאם למחירון משרד הביטחון.​
- לאחר סיום הטיפול, יעביר הזכאי בקשה לקבלת החזר, כולל חשבוניות/קבלות מקור.
- הבקשה תועבר לבדיקה ואישור בהתאם לתוכנית הטיפול וביצוע החזר כספי בהתאם למחירון המשרד ולא יותר מהסכום ששולם בפועל עבור הטיפול.

* המידע מאתר משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים.
 

מילות מפתח

נכי צה"ל,זכויות לנכי צהל,זכויות לנכה צה"ל,טיפול שיניים לנכה צה"ל,זכויות טיפולי שיניים לנכים יוצאי צבא,נכה יוצא צבא, יוצא צבא ההגנה לישראל, נכות מהבצא,טיפול שורש,עקירה לנכה צה"ל,טיפול שיניים למי שעבר נכות בצבא

טיפולי שיניים - נכי צה"ל

טיפולי שיניים - נכי צה"ל

טיפולי שיניים - נכי צה"ל