ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סל זכאויות לחיילים משוחררים

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* החל ב-1.5.12 לא ניתן להצטרף לתכנית "מכבי כסף".
* חייל משוחרר שהיה חבר ב"מכבי כסף" טרם גיוסו לא יוכל להמשיך את חברותו בתכנית ויהיה עליו לבחור אם להצטרף ל"מכבי שלי" או ל"מכבי זהב".
* לפרטים נוספים באתר מכבי
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מכבי זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מכבי זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חיילים משוחררים המצטרפים למכבי ולתכניות הביטוח המשלימות של מכבי בתוך 6 חודשים מהיום הראשון בחודש שחרורם זכאים להטבות הבאות:
- פטור מתשלום דמי חבר למשך 12 חודשים ממועד השחרור.
- פטור מתקופות ההמתנה לכל הזכויות.
- הזכאות לקבלת ההטבות אשר פורטו מעלה, תינתן למי שסיים שירות צבאי חובה/קבע/אזרחי/שירות לאומי ו/או מתנדבים.
  תקופת השירות המינימלית, אשר תוכר לצורך קבלת ההטבות הללו הינה 12 חודשים לפחות (או פחות מכך למי ששוחרר מטעמי בריאות).
  יש להציג תעודת שחרור במשרדי המרכזים הרפואיים של מכבי.

הנחיות להצטרפות
* חיילים שהיו חברי מכבי לפני הגיוס:

  1. יש להעביר למרכז רפואי (סניף) מכבי צילום של תעודת השחרור מצה"ל וטופס המשך חברות לחיילים משוחררים.
  2. במידה והגורם המשלם על החייל המשוחרר נותר כפי שהיה בטרם הגיוס, על הגורם המשלם לחתום בסופו של הטופס.
  3. במידה והנכם מעוניינים לשלם עבור עצמכם, יש למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק או לפנות לסניף (מרכז רפואי) של מכבי עם תעודה מזהה וכרטיס אשראי שבבעלותכם.
  4. את תעודת השחרור והטפסים הנלווים יש להעביר למרכז רפואי של מכבי בפקס, דוא"ל או בהגעה למשרד המרכז הרפואי.
  איתור פרטי קשר במשרד המרכז הרפואי 
* חיילים שלא היו חברי מכבי לפני הגיוס:
  1. יש לבצע את הרישום למכבי כרגיל באתר הביטוח הלאומי או בסניף דואר ישראל.
   למידע נוסף והנחיות להצטרפות למכבי
 2. לאחר ביצוע הרישום באינטרנט או בדואר יש להעביר לסניף מכבי:
    - צילום תעודת זהות.
    - ספח רישום שסופק בעת ביצוע המעבר בדואר או באתר הביטוח הלאומי.
    - תעודת שחרור.
כל המידע לקראת השחרור מצה"ל - אתר מכבי
 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* חיילים בשירות חובה (סדיר או קבע) מקבלים את שירותי הבריאות באמצעות משרד הביטחון, ולכן אינם מבוטחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואינם זכאים לשירותי בריאות בקופות החולים בתקופת שירותם הצבאי.
* על-פי החוק, חייל משוחרר חוזר להיות חבר בקופה שאליה השתייך לפני גיוסו. המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי מצה"ל לביטוח הלאומי.
* אם המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים שהוא חבר בה - עליו לשלוח צילום של תעודת השחרור לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי, באמצעות פקס שמספרו 02-6462029, וביטוח לאומי יעביר את המידע לקופת החולים שבה הוא חבר. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
* חייל משוחרר שמבקש לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם במהלך השירות) - יכול לבצע מעבר לפי תאריכי המעבר הקבועים בחוק.
* אם החייל המשוחרר אינו חבר בקופת חולים - עליו לבצע רישום לקופת חולים על פי בחירתו, והוא יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות באופן מיידי עם שחרורו.
* חייל משוחרר שאינו יודע לאיזו קופה הוא שייך - יפנה לתחום מרשם הבריאות בטלפון 02-6462000, בימים א-ה בין השעות  9:00 -13:00.
רישום לקופות חולים - חיילים משוחררים - אתר ביטוח לאומי
 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* חיילים המצטרפים לככלית תוך שנה מהשחרור, מקבלים פטור מתקופות המתנה.
* חיילים משוחררים מקבלים שנה חינם בתוכנית "מושלם זהב" כהטבה ויש להם הנחות בביטוח הנסיעות לחו"ל של הכללית הניתן באמצעות כלל בריאות.
הצטרפות לכללית - מאתר הכללית
* איך עוברים לכללית - מאתר כללית
 

מה עליי לעשות?

* לעדכון ההטבה, יש לשלוח את תעודת השחרור כקובץ PDF בצירוף פרטי הלקוח (כולל מספר נייד), לדואל tiful_mushlam@clalit.org.il
* הפניה תטופל בתוך 7 ימי עסקים.
* עם סיום הטיפול תשלח למבוטח הודעת טקסט לאישור.
 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* חיילים המצטרפים לככלית תוך שנה מהשחרור, מקבלים פטור מתקופות המתנה.
* חיילים משוחררים מקבלים שנה חינם בתוכנית "מושלם זהב" כהטבה ויש להם הנחות בביטוח הנסיעות לחו"ל של הכללית הניתן באמצעות כלל בריאות.
הצטרפות לכללית - מאתר הכללית
איך עוברים לכללית - מאתר כללית
 

מה עליי לעשות?

* לעדכון ההטבה, יש לשלוח את תעודת השחרור כקובץ PDF בצירוף פרטי הלקוח (כולל מספר נייד), לדואל tiful_mushlam@clalit.org.il
* הפניה תטופל בתוך 7 ימי עסקים.
* עם סיום הטיפול תשלח למבוטח הודעת טקסט לאישור.
 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חיילים משוחררים לקוחות "לאומית כסף" (ו"לאומית זהב"), זכאים למגוון הטבות:
1. פטור מתקופת אכשרה - חיילים משוחררים שהצטרפו ללאומית עד שלושה חודשים מיום השחרור זכאים לפטור מתקופת אכשרה.
2. ביטוח נסיעות לחו"ל חינם - לחיילים משוחררים מגיעים 3 חודשים של דרכונית לאומית - ביטוח הנוסעים של לאומית מבית כלל, חינם. (תקף עד שנה וחצי מיום השחרור). ההטבה תקפה לנסיעה אחת בלבד.
* הצטרפות ללאומית - אתר לאומית
 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* השירות קיים בתוכנית "לאומית כסף" - כל שירות הקיים בתוכנית "לאומית כסף" ניתן גם למבוטחי תוכנית "לאומית זהב".
* בנוסף, חיילים משוחררים זכאים לשנת חברות חינם ב"לאומית זהב".
* ההטבה תקפה עד שנה מיום השחרור ומקנה הטבות בביטוח לקראת נסיעה לחו"ל, החזרים בגין ייעוץ וחיסונים לקראת נסיעה, הנחות בטיפולי הרפואה המשולבת, מאות תרופות בהנחה משמעותית, ניתוחי לייזר לעיניים במחירים מיוחדים ועוד הנחות רבות ומשמעותית.
שנה חינם של חברות ב"לאומית זהב" לחיילים משוחררים - אתר לאומית
 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

הרשמה לקופת חולים של חייל שהשתחרר,רישום לקופת חולים לחיילים משוחררים,חיילת משוחררת מצטרפת לקופת חולים,בחירת קופת חולים לאחר השחרור מצה"ל

סל זכויות לחיילים משוחררים