ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

תותבת פטמת שד

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בכל המקרים בהם מתבצע ניתוח שחזור שד, כל שלבי התהליך הניתוחי הם באחריות קופות החולים לפי התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
* במקרים בהם לא הושלם תהליך השיחזור, קופות החולים מחוייבות לממן גם את תותבת פטמת השד.
* כאשר מדובר בשלב ביניים בתהליך השחזור וקיים צפי סביר כי המשך השחזור כולל שחזור פטמת השד, יתבצע תוך שנה, אין חובה של קופת החולים לממן תותבת פטמת שד באופן זמני.
 

מילות מפתח

סרטן שד,תותבת לשד,תותבת לפטמה של שד,תותבת לפטמה,טיפול סרטן השד

תותבת פטמת שד

תותבת פטמת שד

תחום השירות / טיפול

סרטן

תותבת פטמת שד