ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הטיפול הרפואי במתנדבים לשירות בצה"ל

 

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מתנדבים בצה"ל הם חיילים שבמהלך הליכי המיון הראשוניים אותם עברו, נקבע להם פרופיל הפוטר אותם משירות צבאי מסיבות שונות ובחרו להתנדב בכל זאת.
* אותם מתנדבים מטופלים על ידי שירותי הרפואה באופן שונה, ויטופלו על-ידי קופת החולים האזרחית בהתאם לכללים, להיקף השירותים ולתנאים הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כפי שזכאי כל חבר אחר בקופת חולים.
* קופת החולים תטפל במתנדבים עד לשחרור משירות החובה גם במקרה של פציעה / מחלה תוך כדי ועקב השירות.
* המתנדבים רשאים לרכוש ביטוח בריאות משלים, ככל חבר אחר בקופת החולים.
* כמו כן, יהיו המתנדבים זכאים לדמי רפואה אם סעיפי הליקוי הרפואיים שנקבעו להם מזכים בכך.
* אביזרי עזר רפואיים
  - ניפוק משקפיים - בעת הצורך, משקפיים ינופקו למתנדבים על-ידי צה"ל בהתאם למקובל לגבי חיילי צה"ל בשירות חובה.
  - ניפוק אביזרי שמיעה - אם המתנדב זקוק לאביזרי שמיעה, יקבלם מקופת החולים בהתאם למקובל לגבי שאר המבוטחים.
  - כל אביזר רפואי אחר - ינופק למתנדב על-ידי קופת החולים בכפוף לסל הבריאות.
* לפרטים נוספים אודות טיפול הרפואי במתנדבים לשירות בצה"ל - מאתר מיטב

מה עליי לעשות?

קו לחייל המתנדב: 03-738-7157 (שלוחה 2)
קו למלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) המתנדב: 03-738-8888 (שלוחה 3)

הטיפול הרפואי במתנדבים לשירות בצה"ל

הטיפול הרפואי במתנדבים לשירות בצה"ל

הטיפול הרפואי במתנדבים לשירות בצה"ל