ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חידוש זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודי

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* זכאי לגמלת סיעוד שנכנס למוסד סיעודי או מאושפז בבית חולים למעלה מ- 90 יום אינו זכאי לגמלת סיעוד ותביעתו נדחית.
* על מנת להקל על הזכאים ולספק את השירות בתום השחרור מבית החולים באופן מידי, הוחלט שהזכאות שנקבעה לזכאי לפני כניסתו לבית החולים, תחודש מיד עם השחרור מבית החולים, ללא הגבלה של פרק הזמן בו שהה בבית החולים.
* הוראות אלו מתייחסות גם לגבי מי ששהה במוסד סיעודי וחזר לביתו.
* חידוש הזכאות יבוצע לאחר קבלת הצהרת התובע.
(מתוך חוזר המוסד לביטוח לאומי מנהל גמלאות כללי 16/2012 - חידוש זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודי).

חידוש זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודי

חידוש זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודי

חידוש זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודי