ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הטבה מרשות המים למקבלי קצבת סיעוד

 

מבטח

רשות המים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* זכאות לכמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, תינתן למקבלי גמלת סיעוד ברמה 3 ומעלה, וכן מי שנקבעה לו גמלה בשיעור הזה, אבל הגמלה הופחתה עקב הכנסות.
חוברת הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי - עמ' 35  (מעודכן למרץ 2020).
תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע"ד-2014

 

מה עליי לעשות?

כיצד מקבלים את ההנחה?
הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים את הרשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה.
כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

הטבה מרשות המים למקבלי קצבת סיעוד

הטבה מרשות המים למקבלי קצבת סיעוד

הטבה מרשות המים למקבלי קצבת סיעוד