ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

עזרה סיעודית מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

 

מבטח

הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכלל?

תנאים והגבלות

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, מממנת טיפול סיעודי של תוספת שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או התלוי בזולת.
האפיק ממומן על ידי ועידת התביעות ומדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה - משרד האוצר.
הזכאות לקבלת הסיוע ניתנת למי שעונה על הקריטריונים הבאים (במצטבר):
1. מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, בולגריה, צרפת, איטליה, לוב, טוניס, הולנד והונגריה וסבלו מרדיפות הנאצים, וכן מי שברחו משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה וכיבוש עד ליום 8.5.1945.
2. נפגע השואה, סיעודי, תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום , והוגדר:
     א. על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד בשיעור 150% או 168% בפועל לאחר מבחן הכנסה וכשירותים באמצעות ספקי סיעוד.
     ב. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 105% או 175% או זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות. (יש למלא בנוסף את נספח א' לטופס הבקשה - הצהרת הכנסות)
* לתשומת לב מקבלי גמלת סיעוד בכסף מהמוסד לביטוח לאומי: כפי שפורסם בעבר, החל מה-01/01/2015 ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 השעות כגמלה בכסף על ידי ועידת התביעות. הפנייה תעשה ישירות לועידת התביעות בטלפון  03-5194400.
 (מתוך אתר הקרן לנפגעי השואה בישראל)

 

מה עליי לעשות?

  1. יש לוודא כי האישור הניתן מהמוסד לביטוח לאומי חתום.
  2. הסיוע לתוספת של 9 שעות הסיעוד יחל לאחר אישור בקשה תקינה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השרות ולא על פי תאריך תחילת הזכאות של ביטוח לאומי.
  3. יש לצרף לבקשה אישור המעיד על הכרה בניצולות מהגורמים המוסמכים:
      - קרן סעיף 2, חוק קצבת הגטאות, קרן הסיוע (פיצוי חד פעמי), הקרן לעובדי כפיה - ניתן לקבל מידע באמצעות ועידת התביעות בטלפון: 03-5194401
      - נכי רדיפות הנאצים, חוק ההסדרים, יוצאי מחנות וגטאות, מענק שנתי ע"פ סעיף 4 לחוק ההטבות לניצולי השואה או על פי ההחלטה המנהלית של שר האוצר מיום 3.12.2015  - ניתן לקבל מידע באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651
     - רנטה מרשויות הפיצויים הגרמניות (BEG) - באמצעות מחלקת מידע בטלפון: 03-6234100
 (מתוך אתר הקרן לנפגעי השואה בישראל)

עזרה סיעודית מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

עזרה סיעודית מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

עזרה סיעודית מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל