ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

 

מבטח

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נכלל?

תנאים והגבלות

עובד זכאי לזקוף, עד ששה ימי היעדרות בשנה, על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותו, בשל מחלת הורה שלו או של בן זוגו, אם ההורה נעשה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יום יום.
זאת אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
1. בן הזוג הוא עובד שכיר והוא לא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה.
2. ההורה לא נמצא במוסד סיעודי.
3. אחיו או אחותו לא מימשו, באותו פרק זמן, את הזכות להיעדר עקב מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה שנצברה לזכותם.
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

(
מתוך אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים)

 

מילות מפתח

עזרה להורה סיעודי

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993