ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הבטחת קיום לעולים נתמכים

 

מבטח

משרד העלייה והקליטה

נכלל?

תנאים והגבלות

* עולים שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה, או להשתכר מעבודה מסיבות אישיות מיוחדות, זכאים במקרים מסוימים לסיוע באמצעות נוהל "נתמכים" במחצית השנה השנייה לעלייתם.
* להלן הזכאים להבטחת קיום כ"נתמכים" והתנאים לקבלת הסיוע?
1. משפחה חד-הורית
   - גיל ההורה 18 עד 60
   - גיל הילד הצעיר עד 7 שנים.
   - הילדים גרים עם ההורה.
   - ההורה אינו מוגדר כדורש עבודה, אינו מתייצב בלשכת העבודה, אינו לומד בקורס ולא קיבל סיוע מהקרנות ליזמים.
    המסמכים הדרושים: תעודת עולה בה רשומים הילדים.

2. אישה הרה
    - אישה מגיל 18.
    - נמצאת בהריון בשבוע ה-13 או יותר, או בשמירת הריון.
    - אינה עובדת ואינה לומדת בקורס.
    - בן זוגה אינו עובד ואינו לומד בקורס.
    - אף אחד מבני הזוג לא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  המסמכים הדרושים:
   - תעודת עולה.
   - אישור של רופא נשים על שבוע ההריון או על שמירת הריון.
  סכום הסיוע: בהתאם למספר הנפשות במשפחה - ראו לוח הסיוע בהבטחת קיום ל"נתמכים".

3. טרום פנסיה
   - גיל: 60 - 65 לגבר, 55 - 60 לאישה.
   - שני בני הזוג אינם עובדים.
   - אינם לומדים בקורס.
   - לא קיבלו סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
    המסמכים הדרושים: תעודת עולה.

4.חולים או מאושפזים
   - גיל: גבר - בן 18 - 65, אישה בת 18 - 60.
   - בעלי אישור כ"בלתי ניתנים להשמה בעבודה", בן הזוג אינו עובד, אינו לומד בקורס ולא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
    המסמכים הדרושים: תעודת עולה.
   - אישור משירות התעסוקה - כ"אינו ניתן להשמה".
   - אישור מבית חולים או מרופא על כך שאינם יכולים לעבוד.

5. עיוורים, נכים או מוגבלים
  - גיל 18 - 60.
  - בעלי אישורים רפואיים מתאימים.
  - אינם עובדים, לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  - בני הזוג אינם עובדים, אינם לומדים בקורסים ולא קבלו סיוע מהקרנות ליזמים.
   המסמכים הדרושים: תעודת עולה.
  - אישורים רפואיים.
  - עיוורים - תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה.

6. משגיחים על בן משפחה
  - קרבה משפחתית של בן המשפחה הנמצא בהשגחה: בן זוג, צאצא, הורה וכו'.
  - גיל המשגיח: גבר בן 18 - 65, אישה בת 18 - 60.
  - המשגיח ובן/בת זוגו אינם עובדים, אינם לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מקרנות לעצמאיים.
המסמכים הדרושים:
  - תעודות עולה של המשגיח ושל המטופל.
  - אישורים המעידים על הצורך להשגיח על המטופל או על הצורך לסייע לו בפעולות היומיומיות.
  - אישור מהמוסד לביטוח לאומי על כך שהמטופל אינו מקבל קצבת סיעוד.

* תקופת הזכאות להבטחת קיום כ"נתמכים"
תקופת הזכאות מתחילה לאחר סיום קבלת סל קליטה, או הבטחת הכנסה ללומדים באולפן, כלומר מהחודש ה-7 לעלייה ועד תום החודש ה-12.

* משך תקופת הסיוע - עד שישה חודשים.
בתום השנה הראשונה לעלייה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת המשך הסיוע בהתאם לחוקי הסיוע של המוסד לביטוח לאומי. פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי.
* מתוך אתר משרד העלייה והקליטה

 

מה עליי לעשות?

​יש לפנות ליועץ הקליטה במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים, להגיש בקשה לסיוע ולהציג את המסמכים הדרושים. אם תימצא זכאות, הסיוע יועבר לחשבון הבנק של מבקש הסיוע..
סכום הסיוע: בהתאם למספר הנפשות הזכאיות (ילדים עד גיל 18).
*  לוחות הסיוע בהבטחת קיום לנתמכים.
קרן מנהל המחוז - סיוע מיוחד לעולים במצב של משבר או מצוקה זמנית
​במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה במרחב או בסניף המשרד ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.

שם גנרי

עזרה לעולים חדשים,תמיכה בעולים חדשים

הבטחת קיום לעולים נתמכים

הבטחת קיום לעולים נתמכים

הבטחת קיום לעולים נתמכים