ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

תעודת נכה

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות לתעודת נכה ניתנת למי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מן הקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.
* החל מינואר 2017, זכאים לתעודת נכה גם מי שלא מקבלים קצבה בפועל, במקרים הבאים:
1. מי שנבדק בוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה בלבד, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.
2. מי שלא מקבל קצבה בפועל, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.
3. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60% ומעלה, ואינו מקבל קצבה בגלל הכנסות מעבודה, דמי מחלה, פיגור בתשלום דמי ביטוח או שהוא מקבל קצבה אחרת ששוללת את זכאותו לקצבת נכות.
4. ילדים במשפחות אומנה שאינם מקבלים קצבת ילד נכה - ניתן לפי רשימה שמתקבלת ממשרד הרווחה.
תוקף התעודה
תוקף התעודה הוא ל-7 שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה, לפי המוקדם מבין השניים. בסיום התקופה, אם תהיה עדיין זכאות לקצבה, תתקבל תעודה חדשה באופן אוטומטי. אם הסתיימה הזכאות לקצבה, תישלח הודעה על כך שהתעודה כבר איננה בתוקף ואין להשתמש בה. אם התקבלה קצבת נכות בסמוך לגיל הפרישה וקיימת דרגת אי-כושר בתוקף, ניתן לקבל תעודת נכה גם לאחר גיל הפרישה.
הטבות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013, מקנות פטור מעמידה בתורים ופטור מתשלום עבור מלווה, לאנשים (מבוגרים וילדים) עם מוגבלות שכלית או נפשית, או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.
בתעודות הנכה שהונפקו מתאריך זה ואילך הוסף סימון "פטור מתור/ פטור מתשלום מלווה" בגב התעודה.
בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו, אך אין מופיעה תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, יש להציג גם תעודה מזהה.
בעלי תעודת נכה, בה רשום שהםן פטורים מתור, יהיה כמובן פטור מתור בעת ביקור בסניף הביטוח הלאומי, ויש להציג תעודה מזהה למאבטח או לפקיד המודיעין.
לבקשת המבוטחים, החלה הנפקת תעודות נכה דו-לשוניות בעברית ובאנגלית.
* מתוך אתר הביטוח הלאומי

מה עליי לעשות?

הביטוח הלאומי שולח את תעודת הנכה לזכאים באמצעות הדואר, והיא תגיע אליהם בתוך חודש מיום שקיבלו את ההודעה על אישור הבקשה לקבלת הקצבה או לחידוש הקצבה (למי שאושרה קצבה זמנית), ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל את התעודה. ​אם לא התקבלה התעודה (בדרך כלל בגלל כתובת שגויה), או שאבדה , יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. יש להקפיד שכתובת המגורים תהיה מעודכנת בביטוח הלאומי.  

תעודת נכה

תעודת נכה

תעודת נכה