ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

גמלת אזרח ותיק מיוחדת - עולה חדש

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תושב ישראל, שאינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק ולא זכאי לקצבת אזרח ותיק, כיון שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60 - יקבל מהביטוח הלאומי גמלה מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, במידה ועונה על כל התנאים הבאים, המפורטים בהסכם שנחתם בין האוצר לביטוח לאומי:
1. תושב ישראל.
2. הגעה לגיל הפרישה. 
3. לאישה: היא ובן זוגה לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
4. לגבר: הוא ובת זוגו הגרה עמו, לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או אם בת זוגו הגרה עמו מקבלת קצבת אזרח ותיק, או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק .
5. למי שעדיין לא הגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק - הכנסתו מעבודה אינה עולה, או עולה רק במעט על ההכנסה המרבית לפי הרכב המשפחה.
   למי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק -  הכנסתו מעבודה אינה עולה, או עולה רק במעט, על ההכנסה המרבית כפול  3.
6. ההכנסה והכנסת בת הזוג שלא מעבודה (במידה וגרים יחד), אינה עולה, או עולה רק במעט, על שיעור קצבת אזרח ותיק + תוספת השלמת הכנסה (לפי הרכב המשפחה ולפי הגיל).

* אישה נשואה שנולדה לפני 1.8.32 - אינה זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
* אישה נשואה שנולדה אחרי 1.8.32 - זכאית מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק לגמלת אזרח ותיק מיוחדת, בתנאי שבעלה אינו מקבל קצבה לפי חוק.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.
* שאלות ותשובות

מה עליי לעשות?

סל זכויות לעולים חדשים 

גמלת אזרח ותיק מיוחדת - עולה חדש

גמלת אזרח ותיק מיוחדת - עולה חדש

שאלה

אני מקבלת קצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה. לפני שנה נישאתי לעולה חדש בן 68. האם אני זכאית לתוספת בעבורו בקצבה?

תשובה

אם הכנסותיו של בעלך אינן עולות על 57% מן השכר הממוצע 5,646 ש"ח (החל ב- 01.01.2018), את זכאית לתוספת בקצבה שלך בעבורו (הזכאות לתוספת היא לאחר שנה של נישואין). כאשר ימלאו לבעלך 70 שנה, תהיי זכאית לתוספת בעבורו, גם אם הכנסותיו יעלו על הסכום הנ"ל, וזאת בתנאי שאינו מקבל קצבת אזרח ותיק בזכות עצמו. (מתוך אתר הביטוח הלאומי).

שאלה

אני בן 63 ואשתי בת 61. שנינו עלינו לארץ לפני שנה וחצי. אשתי מקבלת קצבת זקנה מגיל 60 עם תוספת בעבורי. האם בגיל הפרישה גם אני אהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק?

תשובה

כיוון שעלית לארץ לאחר הגיל שנקבע בחוק, אינך מבוטח ואינך זכאי לקצבת אזרח ותיק  לפי החוק. בגיל הפרישה גם לא תהיה זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת, כיוון שלאשתך משולמת קצבת אזרח ותיק לפי החוק. אשתך תמשיך לקבל קצבה עם תוספת בעבורך. כאשר אשתך תגיע לגיל הזכאות (בהתאם  לחודש לידתה – 70-65 שנה), תיבדק מחדש זכותך לגמלה המיוחדת. (מתוך אתר הביטוח הלאומי).