ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שירותי תרגום רפואי במשרד הבריאות

 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המוקד מאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית וצרפתית, כך שכאשר מגיע אדם לטיפול והמטפל אינו דובר את שפתו הם מתקשרים למוקד התרגום.
* במוקד יושב מתורגמן אשר מתרגם סימולטנית את דברי המטפל לאדם המטופל ולהיפך.
* שעות פעילות מוקד התרגום הרפואי:
בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00 - 19:00
בימי שישי בשעות 8:00 - 13:00 
* המוקד הוקם כדי ליישם את המתחייב מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הקובע כי לכלל התושבים זכות אוניברסאלית לקבלת שירותי בריאות, ללא תלות במשתני רקע כלשהם, וכתוצאה מחוזר מנכ"ל מספר 7/2011  "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות".
תחומי השירות המרכזיים לגביהם קיימת התייחסות בחוזר:
העברת מידע כתוב למטופל (בריאותי או מנהלי).
העברת מידע בעל פה למטופל על ידי צוות רפואי.
שילוט במוסדות בריאות.
מתן מענה לפניות הציבור בשפות.
מתן מענה במוקדי שירות טלפוניים בשפות.
מוקדים טלפוניים של שירותי חירום.
אתרי אינטרנט של מוסדות בריאות.
התאמת תנאים פיזיים של המוסדות.
הכשרת אנשי צוות בתחום הנגשה תרבותית.
בקרות על יישום והטמעת החוזר.
* לפרטים נוספים: צמצום ההשפעה של הבדלי התרבויות בשימוש בשירותי הבריאות - אתר משרד הבריאות
הסכמה מדעת לטיפול רפואי  - פרק ד', חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 קובע, בין השאר, כי למטופל זכות לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, תוך חובת המטפל למסור מידע למטופל באופן המובן לו. החוק גם שם דגש על שמירה על כבוד האדם במהלך קבלת טיפול רפואי. 
* לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המוקד מאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית וצרפתית, כך שכאשר מגיע אדם לטיפול והמטפל אינו דובר את שפתו הם מתקשרים למוקד התרגום.
* במוקד יושב מתורגמן אשר מתרגם סימולטנית את דברי המטפל לאדם המטופל ולהיפך.
* שעות פעילות מוקד התרגום הרפואי:
בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00 - 19:00
בימי שישי בשעות 8:00 - 13:00 
* המוקד הוקם כדי ליישם את המתחייב מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הקובע כי לכלל התושבים זכות אוניברסאלית לקבלת שירותי בריאות, ללא תלות במשתני רקע כלשהם, וכתוצאה מחוזר מנכ"ל מספר 7/2011  "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות".
תחומי השירות המרכזיים לגביהם קיימת התייחסות בחוזר:
העברת מידע כתוב למטופל (בריאותי או מנהלי).
העברת מידע בעל פה למטופל על ידי צוות רפואי.
שילוט במוסדות בריאות.
מתן מענה לפניות הציבור בשפות.
מתן מענה במוקדי שירות טלפוניים בשפות.
מוקדים טלפוניים של שירותי חירום.
אתרי אינטרנט של מוסדות בריאות.
התאמת תנאים פיזיים של המוסדות.
הכשרת אנשי צוות בתחום הנגשה תרבותית.
בקרות על יישום והטמעת החוזר.
* לפרטים נוספים: צמצום ההשפעה של הבדלי התרבויות בשימוש בשירותי הבריאות - אתר משרד הבריאות
הסכמה מדעת לטיפול רפואי  - פרק ד', חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 קובע, בין השאר, כי למטופל זכות לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, תוך חובת המטפל למסור מידע למטופל באופן המובן לו. החוק גם שם דגש על שמירה על כבוד האדם במהלך קבלת טיפול רפואי. 
* לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המוקד מאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית וצרפתית, כך שכאשר מגיע אדם לטיפול והמטפל אינו דובר את שפתו הם מתקשרים למוקד התרגום.
* במוקד יושב מתורגמן אשר מתרגם סימולטנית את דברי המטפל לאדם המטופל ולהיפך.
* שעות פעילות מוקד התרגום הרפואי:
בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00 - 19:00
בימי שישי בשעות 8:00 - 13:00 
* המוקד הוקם כדי ליישם את המתחייב מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הקובע כי לכלל התושבים זכות אוניברסאלית לקבלת שירותי בריאות, ללא תלות במשתני רקע כלשהם, וכתוצאה מחוזר מנכ"ל מספר 7/2011  "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות".
תחומי השירות המרכזיים לגביהם קיימת התייחסות בחוזר:
העברת מידע כתוב למטופל (בריאותי או מנהלי).
העברת מידע בעל פה למטופל על ידי צוות רפואי.
שילוט במוסדות בריאות.
מתן מענה לפניות הציבור בשפות.
מתן מענה במוקדי שירות טלפוניים בשפות.
מוקדים טלפוניים של שירותי חירום.
אתרי אינטרנט של מוסדות בריאות.
התאמת תנאים פיזיים של המוסדות.
הכשרת אנשי צוות בתחום הנגשה תרבותית.
בקרות על יישום והטמעת החוזר.
* לפרטים נוספים: צמצום ההשפעה של הבדלי התרבויות בשימוש בשירותי הבריאות - אתר משרד הבריאות
הסכמה מדעת לטיפול רפואי  - פרק ד', חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 קובע, בין השאר, כי למטופל זכות לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, תוך חובת המטפל למסור מידע למטופל באופן המובן לו. החוק גם שם דגש על שמירה על כבוד האדם במהלך קבלת טיפול רפואי. 
* לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המוקד מאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית וצרפתית, כך שכאשר מגיע אדם לטיפול והמטפל אינו דובר את שפתו הם מתקשרים למוקד התרגום.
* במוקד יושב מתורגמן אשר מתרגם סימולטנית את דברי המטפל לאדם המטופל ולהיפך.
* שעות פעילות מוקד התרגום הרפואי:
בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00 - 19:00
בימי שישי בשעות 8:00 - 13:00 
* המוקד הוקם כדי ליישם את המתחייב מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הקובע כי לכלל התושבים זכות אוניברסאלית לקבלת שירותי בריאות, ללא תלות במשתני רקע כלשהם, וכתוצאה מחוזר מנכ"ל מספר 7/2011  "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות".
תחומי השירות המרכזיים לגביהם קיימת התייחסות בחוזר:
העברת מידע כתוב למטופל (בריאותי או מנהלי).
העברת מידע בעל פה למטופל על ידי צוות רפואי.
שילוט במוסדות בריאות.
מתן מענה לפניות הציבור בשפות.
מתן מענה במוקדי שירות טלפוניים בשפות.
מוקדים טלפוניים של שירותי חירום.
אתרי אינטרנט של מוסדות בריאות.
התאמת תנאים פיזיים של המוסדות.
הכשרת אנשי צוות בתחום הנגשה תרבותית.
בקרות על יישום והטמעת החוזר.
* לפרטים נוספים: צמצום ההשפעה של הבדלי התרבויות בשימוש בשירותי הבריאות - אתר משרד הבריאות
הסכמה מדעת לטיפול רפואי  - פרק ד', חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 קובע, בין השאר, כי למטופל זכות לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, תוך חובת המטפל למסור מידע למטופל באופן המובן לו. החוק גם שם דגש על שמירה על כבוד האדם במהלך קבלת טיפול רפואי. 
* לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המוקד מאפשר תרגום של מפגש בין מטפל למטופל בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית וצרפתית, כך שכאשר מגיע אדם לטיפול והמטפל אינו דובר את שפתו הם מתקשרים למוקד התרגום.
* במוקד יושב מתורגמן אשר מתרגם סימולטנית את דברי המטפל לאדם המטופל ולהיפך.
* שעות פעילות מוקד התרגום הרפואי:
בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00 - 19:00
בימי שישי בשעות 8:00 - 13:00 
* המוקד הוקם כדי ליישם את המתחייב מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הקובע כי לכלל התושבים זכות אוניברסאלית לקבלת שירותי בריאות, ללא תלות במשתני רקע כלשהם, וכתוצאה מחוזר מנכ"ל מספר 7/2011  "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות".
תחומי השירות המרכזיים לגביהם קיימת התייחסות בחוזר:
העברת מידע כתוב למטופל (בריאותי או מנהלי).
העברת מידע בעל פה למטופל על ידי צוות רפואי.
שילוט במוסדות בריאות.
מתן מענה לפניות הציבור בשפות.
מתן מענה במוקדי שירות טלפוניים בשפות.
מוקדים טלפוניים של שירותי חירום.
אתרי אינטרנט של מוסדות בריאות.
התאמת תנאים פיזיים של המוסדות.
הכשרת אנשי צוות בתחום הנגשה תרבותית.
בקרות על יישום והטמעת החוזר.
* לפרטים נוספים: צמצום ההשפעה של הבדלי התרבויות בשימוש בשירותי הבריאות - אתר משרד הבריאות
הסכמה מדעת לטיפול רפואי  - פרק ד', חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 קובע, בין השאר, כי למטופל זכות לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, תוך חובת המטפל למסור מידע למטופל באופן המובן לו. החוק גם שם דגש על שמירה על כבוד האדם במהלך קבלת טיפול רפואי. 
* לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות

שירותי תרגום רפואי במשרד הבריאות

שירותי תרגום רפואי במשרד הבריאות

שירותי תרגום רפואי במשרד הבריאות