ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סל קליטה

 

מבטח

משרד העלייה והקליטה

נכלל?

תנאים והגבלות

* סל הקליטה הינו סיוע כספי המיועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ.
* הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה עבור 12 החודשים הראשונים בישראל.
* סל הקליטה ניתן לעולים מכל ארצות העולם. ​​​​​​​​​​​​​
* מי זכאי לסל קליטה?
​- מי שנכנס לראשונה לישראל באשרת "עולה".
- מי ששהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.
- כמו כן זכאים לסל קליטה:
 אזרח עולה העונה על הכללים הנ"ל.
 קטין חוזר​ העונה על הכללים הנ"ל.​
* תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה
העולה זכאי לקבל את הסיוע בסל קליטה בתוך שנה מיום קבלת מעמד עולה.
יציאה לחו"ל גורמת להפסקת תשלומי הסל.
חידוש תשלומי סל הקליטה רק למי ששב בתוך שנת העלייה הראשונה.
יש לפנות למשרד העלייה והקליטה באיזור מגורך לחידוש תשלומים (יש להצטייד בדרכון עם חתימת תאריך כניסה לארץ).
* אופן התשלום
  - תשלום ראשון ניתן לעולים בנמל התעופה - חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
  - ​​המשך המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים.
  - עם תום 6 חודשים לעלייה, ניתן לקבל סיוע לצרכי הקיום באמצעות הבטחת הכנסה​. הסיוע למימון שכר דירה כלול בתוך סל הקליטה.
  - כדי שכספי ה"סל" יופקדו בחשבון הבנק של העולה, יש לפתוח חשבון משותף לשני בני הזוג באחד מהבנקים המסחריים, במקום שנוח לשניהם ולמסור את פרטי החשבון במשרד העלייה והקליטה. מומלץ לעשות זאת מיידית, באחד הימים הראשונים להגעה לארץ.
  - חשבון הבנק משותף לשני בני הזוג ופתיחתו מחייבת נוכחות של שניהם בבנק.
  - לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. אם בכל זאת קיים אילוץ לשנות את פרטי החשבון - יש לדווח מיד למשרד העלייה והקליטה. במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, יש לפנות במיידי למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
* המידע מאתר משרד העלייה והקליטה
* לוחות סיוע - סל קליטה 
 

מה עליי לעשות?

* כדי שכספי סל הקליטה יופקדו בחשבון הבנק של העולה, יש לפתוח חשבון משותף לשני בני הזוג באחד מהבנקים המסחריים, במקום שנוח לשניהם ולמסור את פרטי החשבון במשרד העלייה והקליטה. מומלץ לעשות זאת מיידית, באחד הימים הראשונים להגעה לארץ.
* חשבון הבנק משותף לשני בני הזוג ופתיחתו מחייבת נוכחות של שניהם בבנק.
* לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. אם בכל זאת קיים אילוץ לשנות את פרטי החשבון - יש לדווח מיד למשרד העלייה והקליטה. במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, יש לפנות במיידי למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
* המידע מאתר משרד העלייה והקליטה
לוחות סיוע - סל קליטה

מילות מפתח

עיזרה לעולים חדשים,סיוע לעולה חדש,זכויות עולים חדשים,זכויות לעולה החדש,זכאויות של עולה חדש,זכאויות לעולים חדשים,zfuhu, gukho jsaho'zftuhu, kgukho jsaho,zfuhu, gukv jsa

סל קליטה

סל קליטה

סל קליטה