ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) מעניקות לצרכן את הזכות לבטל עסקה באופן חד צדדי וללא סיבה, ולקבל את כספו חזרה, אחרי 14 יום מקבלת המוצר או מיום מסירת חוזה בכתב.
* סעיף 14 ג' 1 בחוק הגנת הצרכן מבהיר כי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות, לפי העניין, לפי המאוחר- במידה והוא נכלל באוכלוסיות הבאות: 
1. אדם בעל מגובלות - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
2. עולה חדש - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
3. אזרח ותיק - מי שמלאו לו 65 שנים.

דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי - חוק הגנת הצרכן
תוצאות ביטול עסקה - חוק הגנת הצרכן 
החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין - חוק הגנת הצרכן
זיכוי בשל ביטול עסקה - חוק הגנת הצרכן
 

מילות מפתח

ביטול קניה,זכויות חרשים,זכויות עולים חדשים,זכויות אנשים בעלי מוגבלויות,זכויות אזרח ותיק,זכויות פנסיה,זכויות

ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש