ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים

 

מבטח

משרד החינוך

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה. 
* משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי 21-3 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי החלטת ועדת השמה/ערר וועדת שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.
* משרד החינוך אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-כן, המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם. זאת למעט מועדוניות של משרד הרווחה לתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מפיגור שכלי, בינוני או קשה. במקרים אלה קיים הסדר בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה, ולפיו המשרד משתתף בעלויות הסעת התלמידים כאשר הן מאורגנות ומבוצעות על-ידי הרשות המקומית.
* המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה הוא כמפורט להלן:
לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): מ-2 ק"מ.
לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ-3 ק"מ.
למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל.
* תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי 3 ועד גיל 21, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק:
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות
אוטיסטים / P.D.D
בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש
תלמידים בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי
תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב
תלמידים בעלי פיגור קשה / עמוק / סיעודי
חירשים וכבדי שמיעה
עיוורים ולקויי ראייה.
תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל.
* לפרטים נוספים ניתן להיכנס להנחיה הבאה: הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים 0153

הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים

הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים

הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים