ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ניתוח לשינוי מין (התאמה מגדרית)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת למועמדים/ות לניתוח שינוי מין שמלאו להם 18 שנים לפחות ביום הפנייה הראשונה.
התנאי לביצוע הניתוח הוא קבלת אישור ועדה מיוחדת לפי חוזר מינהל רפואה 16/2014.
לפרטים נוספים: ניתוחים לשינוי מין - אתר משרד הבריאות
 

מה עליי לעשות?

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות:
1. תעודת זהות.
2. טופס התחייבות כספית (טופס 17) מאת הקופה המבטחת, שאותו יביא הפונה לפגישות ולבדיקות עם חברי הוועדה.
3. חתימת הפונה על "טופס הסכמה מדעת לניתוח לשינוי מין", שאותו מקבל הפונה בבית החולים לפני הניתוח.
4. ניתן לצרף לפנייה לוועדה את המסמכים הבאים: 
    המלצה של פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי קליני, המכיר את הפונה.
    חוות דעת פסיכיאטרית. 
    פירוט הטיפול ההורמונלי שקיבל האדם טרם הגיעו לוועדה.
משך הטיפול בבקשה
הליך בחינת התאמת הפונה לביצוע הניתוח אורך 12 חודשים לפחות מרגע פנייתו למוסד הרפואי בבקשה לביצוע הניתוח כאמור.
במהלך השנה נדרש הפונה להראות שהוא שלם עם הזהות המגדרית המבוקשת בכל היבט.
הוועדה רשאית, על פי שיקול דעתה המקצועי, לשנות ובכלל זה לקצר את התקופה האמורה.
(מתוך אתר משרד הבריאות)
 

מילות מפתח

שינוי מגדר,ניתוח לשינוי מין,ניתוח החלפת מין,

ניתוח לשינוי מין (התאמה מגדרית)

ניתוח לשינוי מין (התאמה מגדרית)