ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות לאחר תום חופשת לידה - הפסקה במהלך העבודה

 

מבטח

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נכלל?

תנאים והגבלות

עובדת המועסקת במשרה מלאה, רשאית להיעדר מעבודתה, שעה אחת ביום, מתום חופשת הלידה ועד לתום ארבעה חודשים מאותו יום, בלא שההיעדרות תנוכה משכרה, בנוסף להפסקות במהלך העבודה​, שלהן זכאי כל עובד.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - זכות להיעדר מהעבודה

זכויות לאחר תום חופשת לידה - הפסקה במהלך העבודה

זכויות לאחר תום חופשת לידה - הפסקה במהלך העבודה

זכויות לאחר תום חופשת לידה - הפסקה במהלך העבודה