ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות בתקופת הנקה (שעת הורות / שעת הנקה)

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

​זכאות לשעת הורות (שעת הנקה) - עובדת המועסקת במשרה מלאה זכאית לשעת היעדרות אחת ביום בלי שתנוכה משכרה, בתקופה החלה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום.
בן זוגה של עובדת שילדה זכאי גם הוא לשעת הורות, בהתאם לקבוע בחוק. למידע נוסף לחצו כאן.
בנוסף,עובדת החשופה בעבודתה לחומרים מסוימים, רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ועד לתום ששה חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
1. העובדת הודיעה למעסיק שהיא מניקה.
2. חל איסור על העסקת העובדת בעבודתה, בתקופת ההנקה, בשל חשש לפגיעה בבריאותה.
המעסיק לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה.
העובדת לא רשאית להיעדר מעבודתה, לאחר חופשת הלידה, במסגרת הזכות לחופשה ללא תשלום​ מתום חופשת הלידה.
היעדרות מעבודה, מסיבה זו, דינה כדין חופשה ללא תשלום וזמן ההיעדרות לא יובא בחשבון לעניין זכויות העובדת התלויות בוותק, כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק.
פירוט נוסף בנושא עבודה עם חומרים מסוכנים בתקופת הנקה, באתר בטיחות בעבודה.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - זכות להיעדר מהעבודה
(מתוך אתר משרד הכלכלה)

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות בתקופת הנקה (שעת הורות / שעת הנקה)

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות בתקופת הנקה (שעת הורות / שעת הנקה)

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות בתקופת הנקה (שעת הורות / שעת הנקה)