ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

 

מבטח

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לאחר תום חופשת הלידה אם רופא אישר שמצבה - עקב הלידה, מחייב זאת
* תקופת ההיעדרות בנסיבות אלה, תהיה מסיומה של חופשת הלידה עד לתום שישה חדשים מאותו יום, בכפוף לתקופה שאישר הרופא.
היעדרות מעבודה, בנסיבות אלה, כמוה כהיעדרות מפאת מחלה​.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - זכות להיעדר מעבודה
(מאתר משרד הכלכלה)

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי