ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לאחר תום חופשת הלידה אם רופא אישר שמצבה - עקב הלידה, מחייב זאת.
* תקופת ההיעדרות בנסיבות אלה, תהיה מסיומה של חופשת הלידה עד לתום שישה חדשים מאותו יום, בכפוף לתקופה שאישר הרופא.
היעדרות מעבודה, בנסיבות אלה, כמוה כהיעדרות מהעבודה עקב מחלה.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - זכות להיעדר מעבודה
(מאתר משרד הכלכלה)

מילות מפתח

עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לדמי מחלה,לידה,חופשת לידה

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

זכויות לאחר תום חופשת לידה - היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי