ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - דמי לידה

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הביטוח הלאומי משלם דמי לידה לאב שהפסיק את עבודתו והוא מחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה והורות.
* דמי הלידה נועדו לפצות את האב על אובדן שכרו בפרק הזמן שהוא אינו עובד בגלל הטיפול בילדו.  
* סך כל תקופת הלידה והורות המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על תקופת לידה והורות שהיתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.
* דמי הלידה יועברו לזכות חשבון הבנק של האישה או לחשבון משותף שלה ושל בן זוגה.
אב יהיה זכאי לתקופת לידה והורות בתשלום, אם מתקיימים בו כל התנאים האלה: 
1. הוא עובד שכיר שקיבל ממעסיקו תקופת לידה והורות, או עובד עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל תקופת לידה והורות.
2. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד שכיר, או שהוא שילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים, או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע לאב. (היום שבתום 6 השבועות שלאחר יום הלידה, או היום שבו הפסיק לעבוד לפי המאוחר. או, יום הפסקת עבודתו עקב היציאה לתקופת לידה והורות, לצורך שהייה של 7 ימים רצופים יחד עם בת הזוג בתקופת הלידה וההורות).
3. בת הזוג זכאית לתשלום דמי לידה  ל- 15 שבועות או ל- 8 שבועות.
4. בת הזוג הצהירה בכתב, שהיא מסכימה לוותר על חלק מתקופת הלידה והורות המגיעה לה, והיא חזרה לעבודה בתקופה שבה האב נמצא בתקופת הורות ולידה.
5. הזכאות לתקופת הלידה וההורות שלו תחל לאחר שחלפו 6 שבועות מיום הלידה.
6. מתאריך 20 לאפריל 2017 - תקופת הלידה וההורות של האב  תהיה 7 ימים רצופים לכל הפחות. התקופה תיספר מסוף תקופת הלידה וההורות. לידות שאירעו לפני ה 20 לאפריל 2017 תקופת הלידה וההורות של האב נשארת 21 יום לפחות.
7. האב יכול לחלוק את תקופת הלידה וההורות עם האישה פעם אחת בלבד.
8. מתאריך 2 לאפריל 2017 - האב יכול לשהות יחד עם האם במהלך תקופת הלידה וההורות, במשך 7 ימים. ימים אלה יהיו על חשבון השבוע האחרון של תקופת הלידה וההורות של האם, ולכן אין אפשרות שהאב ישהה בתקופת לידה והורות במקביל לאם בשבוע זה (הזכאות של תקופת הלידה וההורות של האם תהיה 14 שבועות במקום 15 שבועות).
לפרטים נוספים באתר ביטוח לאומי
 

מה עליי לעשות?

כדי לקבל את דמי הלידה לאב, יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
את הטופס יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הזכאות הראשון של האב.
עובד שכיר יבקש ממעסיקו למלא את הפרטים הדרושים בטופס התביעה.
עובד עצמאי יכתוב בטופס התביעה את תאריך הפסקת עבודתו ואת סניף המוסד שבו הוא משלם דמי ביטוח.
לפרטים נוספים באתר ביטוח לאומי

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - דמי לידה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - דמי לידה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - דמי לידה