ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בנוסף לחמשת הימים הראשונים, עובד שבת זוגו ילדה יהיה זכאי לחופשת לידה, אם הילד נמצא עמו, בהחזקתו ובטיפולו הבלעדי של העובד, עקב נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר כי היא לא יכולה לטפל בילד.
* חופשת הלידה של העובד, בנסיבות הללו, תהיה למשך יתרת תקופת חופשת הלידה של בת הזוג שלא נוצלה על ידה, מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, ובתנאי שבתקופה זו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.
* יצא עובד לחופשת לידה, בנסיבות אלה, לא יהא בכך כדי לדחות, להאריך או לקצר את חופשת הלידה של בת זוגו והוא רשאי להאריך את חופשת הלידה או לקצר אותה בתנאים זהים לאלה החלים על בת זוגו.
הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובד
בתקופת חופשה לידה של עובד, חלים הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובדת.
(מאתר משרד הכלכלה)
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - תקופת לידה והורות
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9 הגבלת פיטורים
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9א הגבלת פיטורים

מה עליי לעשות?

הזכאות מוענקת אוטומטית על ידי המעסיק.
הצהרה למילוי על ידי היולדת ובן הזוג
 

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות)