ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת אבהות

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* החל מיולי 2017, ניתנת לאב חופשה של חמישה ימים לאחר הלידה, לא כולל יום הלידה.
* שלושת הימים הראשונים מתוך החמישה, מחושבים כימי חופשה ואם אין לעובד מכסת ימי חופשה, הם מחושבים כחופשה ללא תשלום (חל"ת).
* שני הימים הנותרים מחושבים כימי מחלה, מתוך מכסת ימי המחלה, שצבר העובד במהלך תקופת עבודתו.
* בחישוב ימי המחלה, יום הלידה נחשב ליום הראשון מימי המחלה ועליו ככלל לא מתוגמלים, ושני הימים הנותרים, נחשבים ליום השני וליום השלישי למחלה, המתוגמלים כל אחד במחצית מדמי המחלה המלאים. על תקופת ימי מחלה אלה זכאי העובד לדמי מחלה בשיעור כולל של יום עבודה אחד, בהתאם לקבוע בחוק.
(מתוך אתר הכלכלה)
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - זכות להיעדר מהעבודה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת אבהות

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת אבהות

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת אבהות