ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות בזמן הלידה על חשבון ימי מחלה

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובד רשאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו, היעדרות מהעבודה לצורך נוכחות בלידה של בת זוגו, מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
* על עובד המבקש לזקוף היעדרות לצורך נוכחות בלידה, על חשבון ימי מחלה, להודיע על כך למעסיק על גבי הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות​, בצירוף אישור של הרופא המטפל בבת הזוג.
(מתוך אתר הכלכלה)
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000 היעדרות מעבודה
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000 היעדרות מעבודה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות בזמן הלידה על חשבון ימי מחלה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות בזמן הלידה על חשבון ימי מחלה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות בזמן הלידה על חשבון ימי מחלה