ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות מעבודה

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובד רשאי להיעדר מעבודתו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. במידה ובת הזוג אושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה, והחליטה לפצל את חופשת הלידה - רשאי העובד להיעדר מעבודתו בתקופה בה בת הזוג מאושפזת בבית חולים אך לא יותר מ - 4 שבועות.
2. במידה ולעובד נולד ילד הנמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית - רשאי העובד להיעדר מעבודתו, ביתרת תקופת חופשת הלידה שלא נוצלה על ידי היולדת, מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - זאת בתנאי שבתקופה זו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.
* היעדרות העובד מעבודתו, בשל אחת מהסיבות הנ"ל, דינה כחופשה ללא תשלום והיא לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל המעסיק (כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק).
* ביקש העובד לשוב לעבודתו לפני תום תקופת ההיעדרות, המעסיק אינו רשאי לדחות את חזרתו של העובד לעבודה, לתקופה העולה על שבועיים מיום שהעובד הביע את רצונו לחזור לעבודתו.
(מאתר משרד הכלכלה)
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - זכות להיעדר מהעבודה
 

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות מעבודה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות מעבודה

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - היעדרות מעבודה