ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הפרשות לקופת גמל - לאחר הלידה

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* על המעסיק להמשיך ולהעביר​ תשלומים לקופת גמל, על התקופה בה העובדת זכאית לדמי לידה - זאת, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
1. העובדת עבדה אצל אותו מעסיק, שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
2. המעסיק והעובדת, או רק המעסיק, שילמו תשלומים לקופת הגמל, קודם לכן.
3. העובדת שילמה לקופת הגמל, בעד תקופת הזכאות לגמלה לשמירת הריון את התשלומים החלים עליה, ככל שהם חלים.
(מתוך אתר משרד הכלכלה)

הפרשות לקופת גמל - לאחר הלידה

הפרשות לקופת גמל - לאחר הלידה

הפרשות לקופת גמל - לאחר הלידה