ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך חופשת לידה ולאחריה

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* אין המעסיק רשאי לפטר או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת במהלך חופשת לידה.
* מעסיק אינו רשאי לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים​, למועד החל במהלך חופשת הלידה.
* הגבלת הפיטורים, חלה גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת החופשה.
* הגבלת הפיטורים והרעת התנאים הנ"ל, מתקיימת בתקופה של 60 ימים שלאחר הלידה, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.
 הגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה
* על מנת לקבל היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה, המעסיק צריך להוכיח שהפיטורים לא קשורים להיריון ושהעסק שלו חדל לפעול שלא באופן זמני, או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל (ולגבי מעסיק שהוא תאגיד, אם ניתן צו פירוק).
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9 - הגבלת פיטורים
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9א - הגבלת פיטורים
(לפרטים נוספים יש ללחוץ על לשונית "שאלות ותשובות").
 

הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך חופשת לידה ולאחריה

הגבלת פיטורים והרעת תנאים בזמן חופשת לידה ולאחריה

הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך חופשת לידה ולאחריה

שאלה

שאלות ותשובות בנושא קבלת היתר לפיטורים בעת היריון ולאחר לידה