ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קיצור חופשת הלידה

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* ניתן לקצר את חופשת הלידה לבקשת היולדת ובהסכמתה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. בתנאי שתקופת חופשת הלידה לא תהא פחותה מ-15 שבועות.
2. בכפוף לאישור רפואי בכתב ובתנאי שחופשת הלידה תחול לפחות בשלושת השבועות שמיד לאחר יום הלידה, בנסיבות אלו: הילוד איננו בחיים, העובדת הסכימה שילדה יאומץ על פי חוק, וכן אם העובדת היא אם נושאת (במקרה של פונדקאות). * הודיעה העובדת על רצונה לקצר את חופשת הלידה, על המעביד להחזירה לעבודה, לכל המאוחר, תוך שלושה שבועות מיום ההודעה.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - תקופת לידה והורות
(
מתוך אתר משרד הכלכלה)

קיצור חופשת הלידה

קיצור חופשת הלידה

קיצור חופשת הלידה