ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חופשת לידה

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובדת הקרובה ללדת זכאית לחופשת לידה, והמעסיק אינו רשאי להעסיקה בהיותה בחופשת לידה.
* אורך חופשת לידה בסיסית
חופשת לידה בהתאם לוותק העבודה אצל אותו מעסיק, והיא אחת משתי האפשרויות:
1. חופשת לידה של 26 שבועות, לגבי עובדת שצברה, לפני תחילת חופשת הלידה, 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק.
2. חופשת לידה של 14 שבועות, לגבי עובדת שצברה לפני תחילת חופשת הלידה, פחות מ- 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק.
* עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, בהתאם לתקופת העבודה שקדמה לחופשת הלידה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, כמפורט להלן:​​
חופשת לידה מלאה
חופשת לידה של 26 שבועות, מהם העובדת זכאית לנצל עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.
לחופשת לידה מלאה, זכאית עובדת, שצברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה, אצל אותו מעסיק.
חופשת לידה חלקית  
עובדת שילדה החל מתאריך 1.1.2017 זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות, מהם היא זכאית לנצל עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.
לחופשת לידה חלקית, זכאית עובדת שלא צברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה, אצל אותו מעסיק.
(מתוך אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים)
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - תקופת לידה והורות

מה עליי לעשות?

חופשת לידה ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

הערה

סל זכויות בתחום הריון ולידה
חלק מתשלום חופשת הלידה ניתן על ידי ביטוח לאומי, להלן: דמי לידה

חופשת לידה

חופשת לידה

חופשת לידה