ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

היעדרות עובד בגין טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון בת הזוג

 

מבטח

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובד רשאי לקחת על חשבון ימי מחלה שנצברו לזכותו, עד 7 ימי היעדרות מעבודה בשנה, בגין טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון בת זוגו - זאת במידה והוא מלווה אותה במצבים הבאים:
1. טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון, היכולים לסכן את חיי בת הזוג או העובר. במקרה הפלה - העובד רשאי להכליל בימי המחלה גם עד 24 שעות מתום ביצוע ההפלה.
2. טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון, אם בת הזוג תלויה בעזרתו בביצוע הבדיקות או הטיפולים, גם אם אינם מסכנים את חייה או את חיי העובר.
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000 היעדרות מעבודה
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000 היעדרות מעבודה

מה עליי לעשות?

*  כדי לכלול ימי היעדרות אלה על חשבון ימי מחלה, על העובד להודיע למעסיק על גבי הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000, בצירוף אישור הרופא המטפל בבת הזוג, בדבר הטיפולים או הבדיקות הקשורים להיריון ומתי הם מתקיימים.

היעדרות עובד בגין טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון בת הזוג

היעדרות עובד בגין טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון בת הזוג

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

היעדרות עובד בגין טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון בת הזוג