ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הגבלת פיטורים והרעת תנאים בזמן ההיריון

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מעסיק לא מורשה לפטר, לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסתה של עובדת בהריון, אותה העסיק באותו מקום עבודה, ששה חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר לפיטורים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה -  זאת בין אם מדובר בעובדת קבועה, ארעית, או זמנית.
* אם פוטרה עובדת בהיריון, בלי שניתן למעסיק היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה - פיטוריה בטלים, גם במידה והמעסיק ידע או לא על ההיריון, והעובדת זכאית לחזור לעבודתה.
* כלל זה נכון גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה, שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיריון.
עובדת המועסקת על ידי קבלן כח אדם
* על קבלן כח האדם חל איסור פיטורים, ואין ביכולתו של המעסיק בפועל לגרום לפיטורי העובדת, אלא אם משרד הכלכלה והתעשייה העניק היתר לפיטורים.
* על מנת לקבל היתר, נדרש להוכיח שהפיטורים אינם בקשר להיריון.
* לצורך קבלת ההיתר, קבלן כח האדם והמעסיק בפועל צריכים לפנות בבקשה למשרד הכלכלה והתעשייה ולהוכיח שהפיטורים אינם בקשר להיריון.
חשוב לדעת
* הפסקת זמנית של ההעסקה על ידי קבלן כח האדם, דינה כפיטורים של עובדת בהריון.
* על אף שההיתר ממשרד הכלכלה והתעשייה לא נדרש בפיטורי עובדת בהריון שעבדה פחות מששה חודשים אצל אותו מעסיק או מקום עבודה, אך עם זאת, באפשרותה לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה לקבלת סעד, בהסתמך על הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, בין היתר, מחמת היריון.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9 הגבלת פיטורים
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9א הגבלת פיטורים
 

הגבלת פיטורים והרעת תנאים בזמן ההיריון

הגבלת פיטורים והרעת תנאים במהלך ההיריון

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

היעדרות עובד בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון של בת זוגו

שאלה

שאלות ותשובות בנושא קבלת היתר לפיטורים בעת היריון ולאחר לידה