ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הפרשות לקופת גמל – היעדרות בעקבות שמירת היריון

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל, בתקופה בה העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
1. העובדת עבדה אצל אותו מעסיק, שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
2. המעסיק והעובדת, או המעסיק לבדו, שילמו קודם לכן תשלומים לקופת הגמל.
3. העובדת שילמה לקופת הגמל, בעד תקופת הזכאות לגמלה לשמירת הריון, את התשלומים החלים עליה.
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008 - הפרשות לקופת הגמל
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 7א - הפרשות לקופת הגמל
 

הפרשות לקופת גמל – היעדרות בעקבות שמירת היריון

הפרשות לקופת גמל – היעדרות בעקבות שמירת היריון

הפרשות לקופת גמל – היעדרות בעקבות שמירת היריון