ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך היריון

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

כאשר המעסיק יודע כי העובדת בהיריון, נאסר עליו להעסיקה בקרבת מקור חום, בחשיפה לחומרים המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה, וכן בחשיפה לקרינה מייננת ולזיהום רדיואקטיבי ברמה העולה על הרמה הקבועה בתקנות.
בנוסף, החל מהחודש החמישי להיריון ואילך, חל איסור להעסיק עובדת בהיריון במצבים הבאים:
1. בשעות נוספות וכן ביום מנוחה שבועי, אלא אם העובדת הסכימה בכתב לעבוד בשעות אלה, ומסרה למעסיק אישור רפואי המאפשר בעסקתה.
2. בשעות הל​י​לה, אם העובדת הודיעה למעסיק בכתב שאינה מסכימה לעבוד בשעות אלה.

* לפרטים נוספים: הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך הריון
חוק עבודת נשים תשי"ד 1954

מה עליי לעשות?

* על עובדת להודיע למעסיק על היותה בהיריון, לכל המאוחר, בחודש החמישי להיריונה.
* כאשר המעסיק מודע להריונה של העובדת (ממנה או בעקיפין), הזכאות תינתן לה באופן אוטומטי.
* במידה והזכאות נשללת מהעובדת, יש באפשרותה לפנות למנהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה התעשיה.

מילות מפתח

jue gcus, baho'חוק עבודת נשים, הריון ולידה,חל איסור להעסיק עובדת בהיריון במצבים הבאים,הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך הריון

הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך היריון

הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך היריון

הגבלות בדבר תנאי העבודה במהלך היריון