ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הודעה למעסיק על היריון

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

* על עובדת להודיע למעסיק על היותה בהיריון, לכל המאוחר, בחודש החמישי להיריון.
* עם זאת, יהיה על העובדת להודיע למעסיק על היותה בהריון, תוך עשרה ימים מהיום בו נודע לה על ההיריון, ולצרף להודעה אישור רפואי בדבר ההיריון, אם היא עובדת בתנאים הבאים:
  -  בחשיפה לחומרים העשויים להזיק לה או לעובר, שנקבעו בתקנות.
  -  בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות. 
* חוק עבודת נשים תשי"ד 1954

הודעה למעסיק על היריון

הודעה למעסיק על היריון

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

הודעה למעסיק על היריון