ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

היעדרות מעבודה (טיפולי פוריות והפריה)

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה בה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית (הן במסגרת אשפוז והן במסגרת של טיפול אמבולטורי) ועובד רשאי להיעדר מעבודתו בתקופה שבה הוא עובר טיפולי פוריות, בכפוף לתנאים הבאים:
* הרופא המטפל בעובדת או בעובד אישר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות מהעבודה.
* העובד או העובדת הודיעו על כך מראש למעסיק.
* תקופת ההיעדרות לא עולה על מכסת ימים מסוימת. מכסת הימים משתנה בין עובדת לעובד:
- לגבי עובדת - 4 סדרות של טיפולים, במהלך שנה, כשכל סדרה לא עולה על 16 ימים - במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, ועל 20 ימים - במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע.
- לגבי עובד - 12 ימים בשנה.
* היעדרות מעבודה, בתנאים הללו, מוכרת כהיעדרות בעקבות מחלה.
 חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 - זכות להיעדר מעבודה
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א 1990

מה עליי לעשות?

יש להודיע מראש על ההיעדרות ולהציג למעביד אישור מן הרופא המטפל.

היעדרות מעבודה (טיפולי פוריות והפריה)

היעדרות מעבודה (טיפולי פוריות והפריה)

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

היעדרות מעבודה (טיפולי פוריות והפריה)