ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קצבת ילדים

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

ביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים חודשית למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18.
הקצבה נועדה לסייע למשפחה בהוצאות גידול הילדים, והיא משולמת ללא קשר להכנסות המשפחה, בכל 20 בחודש.
ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע שמועבר אלינו מבתי החולים לאחר הלידה.
ההורים הזכאים לקצבה:
* הורה שהוא תושב/ת ישראל
* מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו מינוי כאפוטרופוס. אם אין צו אפוטרופסות ניתן להתמנות כמקבל הקצבה לילד, לשם כך יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי.
* מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
* ילד שעלה לארץ ללא הוריו, יכול לקבל את קצבת הילדים עבור עצמו.
הילדים עבורם משולמת הקצבה:
* לילד עדיין לא מלאו 18 שנה
* הילד שוהה בישראל
* הילד אינו נשוי
מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים - אתר הביטוח הלאומי
 

מה עליי לעשות?

תשלום אוטומטי 
* בתי החולים בארץ מעבירים לביטוח הלאומי את הנתונים על הלידות. הביטוח הלאומי משלם את קצבת הילדים על פי נתונים אלה, ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי להגיש תביעה.
* עם זאת, בכדי שביטוח לאומי יוכל לשלם את הקצבה, על האם למסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק שלה (בלידה ראשונה בלבד). חשבון הבנק חייב להיות על שם האם או חשבון משותף לה ולבן זוגה.
הגשת תביעה על ידי ההורה:
במצבים הבאים, בהם לא מתקבל מידע מבית החולים, ההורה צריך להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה לצורך קבלת הקצבה:
1. ילד שנולד בבית
2. ילד שנולד בחוץ לארץ  - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד
3. ילד מאומץ - אם הילד אומץ בארץ יש לצרף אישור מהשירות למען הילד שבו מצוין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה. אם הילד אומץ בחוץ לארץ יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד שבו מצוין תאריך כניסת הילד לארץ.
4. ילד שעלה לארץ ללא הוריו - הקצבה משולמת למי שמונה לקבל את קצבת הילדים
5. ילד שמונה לו אפוטרופוס, או שאינו נמצא אצל הוריו - יש לצרף אישור מתאים
מה יש לעשות?
* למלא טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו  בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
* להגיש את התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
* יש לציין בטופס התביעה את חשבון הבנק של האם או חשבון משותף לה ולבן זוגה.
מועד הגשת התביעה
את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הזכאות לקצבה (יום הלידה, יום העלייה לארץ, יום האימוץ או יום הכניסה לארץ).
מי שיגיש תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים מהמועד הזה, יוכל לקבל תשלום רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
ילד, שהוריו לא רשמו אותו במרשם האוכלוסין בתוך 30 ימים מהיום שנולד, תשולם הקצבה רק עבור 3 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 

קצבת לידה

אמטריביר טבע