ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קצבת לידה

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית גם לקצבת לידה, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.
* היולדת זכאית לקצבת לידה, אם היא זכאית למענק לידה.
* במקרים שהיולדת אינה בחיים, יהיה זכאי לקצבת הלידה בן זוגה או האפוטרופוס של הילדים.
* בעקבות פסק דין שניתן בבית הדין לעבודה, גם במקרים שהילדים לא נולדו בלידה אחת, עשויה להיות זכאות לקצבת לידה, אם מדובר בתקופה של עד 98 יום בין לידה ללידה (מדובר במקרים שהיולדת הביאה ילד גם באמצעות פונדקאית).
* קצבת הלידה משולמת (נוסף על מענק הלידה) בעד פרק הזמן מ-1 בחודש שלאחר הלידה ועד תום 20 חודשים מן המועד הזה.
* בעד החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה. בעד כל אחד מ- 19 החודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש.
* תשלום קצבת הלידה:
קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
* סכומי קצבת לידה - מעודכן ליום 1.1.2017 - מאתר הביטוח הלאומי.
 

קצבת לידה

קצבת לידה

קצבת לידה