ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מענק לידה

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מענק לידה הינו תשלום המשולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות בגין הלידה.
* הזכאות למענק לידה ניתנת ליולדת שילדה בבית חולים, או אושפזה בבית חולים, מיד לאחר הלידה(לידת ולד חי או לידה לאחר 22 שבועות מלאים של הריון), והיא אחת מאלה:
1. תושב/ת ישראל, או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה הייתה מחוץ לישראל).
2. אישה שעובדת בישראל, או שבן זוגה עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, גם אם הם אינם תושבי ישראל (למעט תושבי האזור ושטחי האוטונומיה) ובלבד שהלידה הייתה בישראל.
בעקבות תיקון חוק, החל מ-1.6.2017, גם מי שלא נזקקה לאשפוז בקשר ללידה עשויה להיות זכאית למענק לידה בתנאים מסויימים.
אם היולדת אינה בחיים, זכאי למענק הלידה בן זוגה או האפוטרופוס של היילוד.
* דמי ביטוח לאומי לידועים בציבור
* שיעורי הקצבה:
מענק לידה משולם ליולדת בתוך חודש מיום הלידה לחשבון הבנק, שבו משולמת קצבת הילדים, ובלידה הראשונה – לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים.
סכום מענק הלידה (מעודכן ל- 01.01.2017)
בעד הילד הראשון במשפחה  1,751 ש"ח
בעד הילד השני במשפחה  788 ש"ח
בעד הילד השלישי ובעד כל ילד נוסף באותה משפחה 525 ש"ח
ליולדת שילדה תאומים  8,757 ש"ח
ליולדת שילדה שלישיה 13,136 ש"ח
* לפרטים נוספים אודות מענק לידה, יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.
 

מה עליי לעשות?

מענק הלידה משולם ליולדת בדרך כלל באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי.
* עם קבלת דיווח מבית החולים על לידה, ישולם המענק לחשבון הבנק של היולדת.
* לידת בית -  עם קבלת דיווח ממשרד הבריאות על לידת בית, ישולם מענק הלידה ללא צורך בהגשת תביעה.
* במקרים האלה יש צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי, כדי לקבל את מענק הלידה:
1. יולדת תושבת ישראל או אשת תושב ישראל, שילדה בחו"ל.
2. יולדת שילדה במוסד רפואי בארץ, שאין לו הסדר עם המוסד לביטוח לאומי (חוץ מיולדות תושבות האזור והאוטונומיה).
3. הורים שאימצו ילד או עברו תהליך של פונדקאות.
* יש למלא טופס תביעה למענק לידה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי שבמקום המגורים.
* ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 

מענק לידה

מענק לידה

מענק לידה