ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישור מחלה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* רישום תעודת המחלה, חייב להופיע ברשומה הרפואית של המטופל.
* על כל רופא ראשוני או יועץ (רופא שניוני) בקהילה, הממליץ על חופשת מחלה, לתת למטופל, במעמד ההמלצה, את תעודת המחלה.
* בתעודת המחלה ייכתב הסבר כגון: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי..." ולא תירשם האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה.
* משך תקופת המחלה המאושרת, צריך להיות תואם את מצבו הבריאותי של המטופל.
* הבעיה רפואית בגינה ניתנה תעודת המחלה, תתועד ברשומה.
* תעודת מחלה ללא מפגש עם המטופל:
ככלל, רופא רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת תעודת מחלה למטופל שלא הגיע למרפאה. תעודת מחלה הניתנת ללא מפגש בין הרופא למטופל, תהיה לתקופת מחלה של עד 4 ימים למעט במצבים בהם ידוע על פי הפרטים ברשומת המטופל כי נדרשים עבורו ימי מחלה נוספים (למשל לאחר שעבר ניתוח).
* תעודת מחלה בדיעבד:
ככלל, יש להימנע ממתן תעודות מחלה בדיעבד. למרות זאת, ניתן לתת תעודת מחלה בדיעבד במקרה בו המחלה, בגינה נדרשת התעודה, מתועדת ברשומת המטופל. מספר ימי המחלה הניתן במצב זה צריך להיות תואם למצב הרפואי המתועד. כאשר לא קיים תיעוד רפואי, אולם הרופא סבור כי קיימת הצדקה רפואית למתן תעודת מחלה, ניתן לתת תעודת מחלה בדיעבר רק עבור החודש הקודם לבקשה ובמקרה זה תנתן תעודה לתקופה של עד 4 ימים.
* אין לתת תעודת מחלה שתחילתה בתאריך עתידי. אישור המחלה ינתן מיום פניית מטופל לרופא או מיום המחרת ולמשך תקופה שיקבע הרופא.
* מגבלות לתעודת מחלה ממושכת:
כל רופא רשאי לתת תעודות מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות הארוכות מ - 30 יום ינתנו רק אם הן מתבססות על המלצות כתובות של רופא מומחה ממערך הרפואה היועצת (רופא שניוני), אשר תחום התמחותו קשור למחלה או שאושרו בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה. 
* תעודות מחלה לבתי ספר:
על פי הנחיות משרד החינוך, העדרויות קצרות של ילדים מבתי הספר / גנים (עד 4 ימים כולל) אינן מחייבות תעודת מחלה מרופא.

הנתונים על פי חוזר מנהל הרפואה 24/2017 - מתן תעודת מחלה

מילות מפתח

מתן תעודת מחלה,אישור לחולה,תעודת מחלה קורונה,בקשה מהרופא לאישור מחלה,תעודה לחולה,אישור רפואי,בקשה לאישור רפואי באינטרנט,אישור מחלה באתר קופת חולים,אישור מהרופא,אישור מרופא משפחה,אישור מהרופא משפחה,אישור למחלה מהרופא,תעודת מחלה מאתר קופת חולים, אישור מחלה מרופא מכבי,אישור מחלה מרופא מאוחדת,אישור מחלה מרופא כללית,אישור מחלה מרופא לאומית

אישור מחלה

אישור מחלה

תחום השירות / טיפול

אישורים

אישור מחלה