ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

דמי לידה

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

דמי הלידה ישולמו ליולדת שהפסיקה עבודתה בזמן היריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח לפני היום הקובע (היום שבו הפסיקה המבוטחת את עבודתה בזמן ההריון שהסתיים בלידה), על-פי הפירוט הזה:
* החל  מ-1 בינואר 2017, הוארכה תקופת הזכאות לדמי לידה בשבוע ימים, לזכאית לתקופה מלאה ולזכאית לתקופה חלקית.
* לידות שאירעו לפני 1 בינואר 2017, הזכאות תהייה 98 יום לזכאית לתקופה מלאה, ו-49 יום לזכאית לתקופה חלקית.
1. דמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח  10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום הקובע.
2. מחצית מדמי הלידה עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות) - ישולמו ליולדת, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע.
* הערות לעובדת העצמאית:
1. יובאו בחשבון רק תקופות שבהן עבדה ושילמה דמי ביטוח. לפיכך כדי שלא תישלל זכאותה לדמי לידה, חשוב שתסדיר את חובותיה לביטוח הלאומי לפני שמפסיקה עבודתה.
2. תוכל לבצע פעולות לתחזוקת העסק במהלך תקופת לידה והורות, מבלי שתיפגע זכאותה לדמי הלידה. לקבלת אישור לכך, יש לפנות לסניף שבמקום מגורייך.
* לפרטים נוספים אודות דמי לידה, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.

מה עליי לעשות?

* כדי לקבל דמי לידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
* במקרים בהם הלידה התרחשה בחו"ל או בבית, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים על הלידה.
* ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
* קיימת האפשרות למלא טופס תביעה אונליין (באופן מקוון) באמצעות האתר. מילוי הטופס ושליחתו באופן מקוון אפשרי רק לאחר הלידה.
* מועד הגשת התביעה לדמי לידה - את טופס התביעה אפשר למסור לביטוח הלאומי סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער (מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס), ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.
* מחשבון חישוב דמי לידה ליום 
* בדיקת זכאות לדמי לידה
סניפים וערוצי שירות (יצירת קשר) - ביטוח לאומי
רשימת סניפים - ביטוח לאומי

דמי לידה

דמי לידה

דמי לידה