ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מתן עדיפות לעיוורים במסגרת מכרזי הרשמה והגרלה או מכרזים סגורים

 

מבטח

רשות מקרקעי ישראל

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* במסגרת מכרזי הרשמה והגרלה (ולעיתים רחוקות במסגרת מכרזים סגורים) נוהגת רשות מקרקעי ישראל במכרזיה, לתת עדיפות, לאוכלוסיות מיוחדות כגון:
1. נכי צה"ל.
2. נכי פעולות איבה.
3. נכי גפיים תחתונות לצמיתות, בדרגה של שבעים וחמישה אחוזים או יותר.
4. עיוורים עם 100% נכות.
* לפרטים נוספים: החלטת 3709 - מנהל מקרקעי ישראל - מתן עדיפות לעיוורים

מה עליי לעשות?

* המציע ישים את הצעתו בתיבת המכרזים במרחב עד למועד האחרון הנקוב בחוברת, כולל אישורים אודות הנכות המזכה בעדיפות.
* ועדת המכרזים הארצית היא הבודקת את ההצעות השונות והיא הקובעת את הזוכה, בהתאם לנהלים התקפים ברשות באותה עת.

מתן עדיפות לעיוורים במסגרת מכרזי הרשמה והגרלה או מכרזים סגורים

מתן עדיפות לעיוורים במסגרת מכרזי הרשמה והגרלה או מכרזים סגורים

מתן עדיפות לעיוורים במסגרת מכרזי הרשמה והגרלה או מכרזים סגורים