ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה

 

מבטח

משרד הפנים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מה עליי לעשות?

* יש לפנות למחלקת החניה או לוועדת התמרור המקומית ולצרף:
1. בקשה בכתב (מומלץ לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה). בפנייה יש לציין כתובת מדויקת ומספר טלפון.
2. תצלום רישיון הרכב.
3. תצלום תג חניה לנכה שניתן לרכב ממשרד התחבורה.
4. תצלום תעודת זהות.
5. אישור על אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון או תעודת עיוור של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
6. אישור משרד הבריאות על מוגבלות בניידות.
7. אדם שעבר את גיל הפרישה יצרף חוות דעת מטעם רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות.

* הבקשה תידון בוועדה המקומית, שתיידע את המבקש על החלטתה. החלטת הוועדה חייבת להיות מנומקת. הרשות רשאית לגבות תשלום עבור סימון החניה או הצבת התמרור.

מילות מפתח

חניה מיוחדת ליד העבודה,חניה מיוחדת ליד הבית,חניית נכה,חניה לנכה ליד ביתו,חניה במקום העבודה,חנית נכה,חניה לנכים,חניה מסומנת

סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה

סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה

סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה