ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

* אדם עם מוגבלות זכאי להתאמת מקום העבודה למוגבלותו, כל עוד אינה מטילות נטל כבד מדי על המעסיק, על מנת לאפשר לו הזדמנות שווה בעבודה.
* הזכאות ניתנת לעיוורים ולקויי ראייה, חירשים, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואנשים עם נכויות פיזיות.
* המעסיק אחראי למימון ההתאמות, אך נקבעו תקנות שנועדו להקל עליו. התקנות נקבען מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) התשס"ו – 2006.
* ההתאמות כוללות:
1. שינויים או התקנות בקרקע ובמבנים.
2. התאמת מכשירים.
3. סיפוק עזרים.
4. התקנים.
5. אמצעי מחשוב של חומרה ותוכנה.
6. מתן שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 51 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
7. מתן הדרכה למעביד של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך, שנותן גורם הדרכה מקצועי בתחום אותה המוגבלות, ב 6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.
* עובדים עם מוגבלות - זכות להתאמת סביבת העבודה ותנאיה 

מילות מפתח

זכויות עובדים עם נכות,זכויות נכים בעבודה,זכויות אנשים מוגבלים בעבודה,מרכז התמיכה למעסיקים,כל המידע והכלים המקצועיים להעסקה מיטבית של עובדים עם מוגבלות,העסקת עובד עם מוגבלות,מקום עבודה שמתאים לאנשים חירשים,מקום עבודה שמתאים לעיוורים,זכויות בעלי מוגבלויות בעבודה,זכויות עובדים בעלי מוגבלות,תנאי עבודה לבעלי מוגבלות,תנאים בעבודה לנכים,חרשים בעבודה,הסדרת נגישות לחרשים,נגישות לחירשים,כבדי שמיעה בעבודה,סידור לכבדי שמיעה בעבודה,סידור לחירשים בעבודה

התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבליות

התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבליות

התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבליות