ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מי זכאי לפטור מביטוח לאומי?
1. עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
2. מקבל קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100%, וכן מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות -
בעד התקופה שבה הוא מקבל את הקצבה (גם אם יש לו הכנסה אחרת).
3. חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי
4. תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. ואולם, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת.
מי שאין לו הכנסות, גובה דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".

מי שהוא אחד מאלה, ובלבד שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע - 484 ש"ח (החל ב- 01.01.2017):
1. מי שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מגוף ציבורי אחר (חוץ ממי שמקבל דמי אבטלה בעד חודש מלא).
2. חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי - יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.1.2015 למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
3. עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) - בעד תקופה שעד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.  
4. מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21  - פטור מתשלום דמי ביטוח  מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או בשירות הלאומי לפני גיל 21.
5. מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל או יתנדב לשירות לאומי, והוא לומד עדיין במוסד חינוכי על-יסודי עד כיתה י"ב - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים בלבד, וזאת לא יאוחר מגיל 19.
6. אם מלאו לך 18 שנים, וכבר סיימת את הלימודים במוסד על-יסודי, ולא תתגייס לצה"ל ולא תתנדב לשירות לאומי חלופי, עליך להתחיל לשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי. לשם כך עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי

לפרטים נוספים אודות דמי ביטוח לאומי, יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.
 

מה עליי לעשות?

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי