ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סל זכאויות לעיוורים ולקויי ראייה

 

מבטח

מבטחים נוספים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
השירות לעיוור
תעודת עיוור / לקוי ראייה
גמלת אחזקת כלב נחייה
הקלות דיור לעיוורים
גמלת דמי ליווי לעיוורים ולקויי ראייה
מרכזי תעסוקה מוגנת לאנשים עיוורים ולקויי ראייה
הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק"

כלבי נחייה
גמלת אחזקת כלב נחייה
קבלת כלב נחייה ומענקי אחזקתו
קבלת כלב נחייה ומענק אחזקה לעיוורים נפגעי פעולות איבה
התניידות באמצעות כלב נחייה

מס הכנסה
החזר מס בגין הוצאות אשפוז או טיפול בבן משפחה השוהה במוסד
החזר מס לעיוורים ולקויי ראייה בגין רכישת ציוד
פטור/הנחה בתשלום מס הכנסה לעיוורים ולקויי ראייה
פטור ממס הכנסה למי שנקבעה לו נכות רפואית 
הנחה במס רכישה
נקודות זיכוי מס הכנסה להורי ילד בעל מוגבלות
 

משרד החינוך
הנגשת הפעילות בבית הספר לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה
זכאות להנחה בתשלום עבור גן עירוני
סיוע בבחינות בגרות לתלמידים עיוורים/לקויי ראייה
פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - משרד החינוך

משרד הכלכלה
ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
התאמת מקום עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות

משרד התחבורה
תג חניה לנכה
פטור מתשלום אגרת רישוי רכב
החזר תשלום אגרת רישוי רכב
הנחות בתחבורה ציבורית
פטור או הנחה לעיוורים / לקויי ראייה בנסיעה ברכבת

מרכז השלטון המקומי
הנחות בארנונה
סימון חניה ליד הבית או ליד מקום העבודה

רשות המים
זכאות לצריכת מים נוספת בתעריף נמוך

רשות מקרקעי ישראל
פטור מדמי הסכמה
מתן עדיפות לעיוורים במסגרת מכרזי הרשמה והגרלה או מכרזים סגורים

משרד הבינוי והשיכון
השתתפות בתשלום שכר דירה
הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי
סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם

חברת החשמל
הנחה בתשלום חשבון החשמל

רשות הדואר
פטור מתשלום על משלוח דברי דואר לעיוורים / לקויי ראייה

המשרד לשירותי  דת
הנחה בתשלום אגרת רישום לנישואין

רשות המיסים
הנחה במס רכישה 

משרד הביטחון
מימון אביזרי עזר לתפקוד יומיומי לעיוורים
קבלת כלב נחייה ומענקי אחזקתו
סיוע לעיוורים ברכישה ובאחזקת רכב  

המשרד לשיוויון חברתי - הרשות לזכויות ניצולי שואה 
מענק ביגוד לנכים עיוורים ניצולי שואה 

משרד הרווחה והביטחון החברתי
שירותי עזר לעיוורים ולקויי ראייה
 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

זכויות העיוור בישראל,זכויות עיוור,הטבות לעיוור,הטבות לעיוורים,הטבות ללקוי ראיה,הטבות ללקויי ראייה,זכויות לקוי ראיה,זכויות לקויי ראייה בישראל, בת עמי,גוונים,שילוב בעלי מוגבלויות בצבא,שילוב עיוורים בצבא, שילוב בעלי מוגבלויות בצה"ל,ארגון בת עמי ועמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה,ארגון בת עמי,פרויקט משלבים,פרוייקט משלבים

סל זכויות לעיוורים ולקויי ראייה