ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק"

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות להנחה בשירותי בזק ניתנת לאדם/ילד העונה על אחד מן הקריטריונים הבאים:
1. הורים לילדים עד גיל 18 המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של 100% ומעלה.
2. בוגר המקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75%, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה.
3. חולי דיאליזה
4. עיוורים ולקויי ראייה
מה כוללת הזכאות?
* 50% הנחה עבור התקנת קו טלפון של חברת בזק.
* 50% הנחה עבור העתקת קו טלפון של חברת בזק.
* פטור מדמי שימוש קבועים.
* זכאות ל- 300 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות מסובסדת של 17 ש"ח לחודש או זכאות ל- 600 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות מסובסדת של 32 ש"ח לחודש.
* משפחה עם שני זכאים זכאית לחבילת ה-300 דקות ללא עלות או לסבסוד של חבילת ה-600 דקות ב- 15 ש"ח בלבד.
* עלות דקת שיחה מעבר לחבילה, הינה 18 אגורות.
* לא ניתן לקבל הנחה או החזר רטרואקטיבית.
* הזכאות להנחה תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". 

* להלן, כל הפרטים מאתר בזק: הטבות ללקוחות עם מוגבלויות.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 03/01/2018

מה עליי לעשות?

*  טופס בקשה לקבלת הנחה בהתקנת/ בהעתקה/ בתשלום חשבון טלפון יש למלא ולשלוח אל:
גב' אהובה רובס, משרד הרווחה, אגף השיקום, ת"ד 1260, ירושלים 91012.
טלפון: 02-5085430
פקס:02-5085933
* יש לצרף לבקשה:
1. צילום תעודת זהות.
2. אישור מן המוסד לביטוח לאומי לגבי הנכות והגמלאות/הקצבאות הניתנות.
3. חשבון טלפון.
4. אדם המתגורר בשכירות והטלפון אינו רשום על שמו חייב לצרף לבקשה חוזה שכירות.

מילות מפתח

הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק",פטור מדמי שימוש קבועים,הנחות בתשלום טלפון,הנחות בטלפון,פטור בתשלום לבזק,פטור לחשבון טלפון,הנחה עבור התקנת קו טלפון של חברת בזק,הנחה עבור העתקת קו טלפון של חברת בזק,בוגר המקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה,הנחה בחשבון טלפון,פטור חשבונות טלפון,קצבת נכות כללית,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,ילד המקבל גמלת ילד נכה,פטור משירותי חברת בזק,הנחות בשירותי חברת בזק,הנחה בתשלום לבזק,חברת הטלפון,לא צריך לשלם לבזק,הנחות לנכים בטלפון,הנחות לחולים על תשלום טלפון,

הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק"

הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק"

הנחה בתשלום עבור שירותי חברת "בזק"