ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. להלן כל הפרטים אודות קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ).

 

מה עליי לעשות?

אופן הגשת התביעה:
ניתן למלא טופס תביעה לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים באופן מקוון ולשלוח באתר, או למלא באמצעות נציג בטלפון 3928*.
את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
אל טופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה.
לפני ההחלטה ייבדק תובע הקצבה בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.
חשוב לדעת:
כדי להקל על אנשים עם נכות קשה ולקצר את זמן הטיפול בתביעותיהם, הוחלט על תהליך טיפול למבוטחים בעלי מוגבלויות קשות ב"מסלול מהיר".
במקרים אלה אפשר להגיש את התביעה גם אם עדיין לא חלפו 90 ימים מהיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות (אם אינו מקבל קצבת נכות  - מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים לנכים), ואנו נבחן את זכאותו לקצבה מהיום ה- 31 לאחר שנעשה זכאי לקצבת הנכות (ראו פירוט בדף "תקופת זכאות").

מילות מפתח

ביטוח לאומי,קצבאות נכים,הטבות ביטוח לאומי,נכות,קצבת נכות כללית,המוסד לביטוח לאומי,קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי,תנאי זכאות לכסף מביטוח לאומי,חולים במחלה ממארת הנמצא בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני חולי A.L.S המקבלים טיפול ב- RILUTEK חולים בשחפת קשה מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים.

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)