ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי (גם של בן משפחה)

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* חוק פיצויי פיטורין, סעיף 6: "התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים".
* עובד המתפטר מעבודתו בשל מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו, זכאי להגיש תביעה לדמי אבטלה. לפרטים, ראה/י עמ' 85 - חוברת הלשכה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 

מה עליי לעשות?

טופס תביעה לדמי אבטלה
את התביעה יש לשלוח בדואר לסניף המוסד הקרוב למקום המגורים, או להגיש את התביעה בסניף. קודם להגשת התביעה, יש להירשם בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה.

מילות מפתח

תביעת אבטלה,טופס תביעת אבטלה,בקשת אבטלה לעובד חולה,טופס ביטוח לאומי,טפסים לביטוח לאומי

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי