ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קצבת נכות

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

נקבעת על פי אחוזי הנכות אותם קובע הביטוח הלאומי. להלן, כל הפרטים אודות קצבת נכות.

מה עליי לעשות?

המסמכים שיש להגיש לבקשת קצבת נכות:
1. טופס תביעה לקצבת נכות - ניתן להיעזר בסרטון הדרכה למילוי טופס התביעה.
2. מסמכים רפואיים - סיכומי מחלה או כל מסמך רפואי אחר בדבר המצב הרפואי, המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות.
3. עובד שכיר צריך להגיש את המסמכים הבאים:
* 15 תלושי שכר אחרונים או אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (האישור למילוי נמצא בטופס התביעה).
* פירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק בעבור תקופות שבהן לא עבדת ב-15 חודשים האחרונים, או אישור תשלום כלשהו מחברת ביטוח עקב מחלה.
4. עובד עצמאי - עליך להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי על השינויים בעבודתך ובהכנסותיך עקב הנכות, ולהגיש את השומות האחרונות שבידך.
5. הכנסות שלא מעבודה - פירוט הכנסות ב-15 החודשים האחרונים כמו פנסיה (בישראל או מחו"ל), תמיכה לתלמידי ישיבות, תגמול ממשרד הביטחון, תשלומים מחברת ביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכדומה.
6. ייפוי כוח - אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקצבה עצמו, נא למלא גם את סעיף 4 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין..

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
* נציג שירות בטלפון 3928* - מסייע במילוי התביעה ושליחת המסמכים.
* מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.
* מילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו  בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
* הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
* לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, תוזמן לבדיקה בוועדה רפואית, ובמקרה של מצב רפואי קשה התביעה תטופל במסלול מהיר.
* ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת.
* אם אין לך או למשפחתך הכנסה כלשהי, בדוק את זכאותך להבטחת הכנסה, עד לקבלת קצבת נכות.
* אם יש לך מוגבלות ברגליים, תגיש גם בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.

מילות מפתח

זכאויות רפואיות,זכאויות נכים,הגשת תביעה ביטוח לאומי,תביעת נכות,בקשה לתביעת נכות,נכות כללית,חולים אונקולוגיים,נכים,תביעת נכות כללית,ביטוח לאומי,בקשה מביטוח לאומי,קצבת נכות,רופא ביטוח לאומי,זכויות רפואיות,זכויות חולים אונקולוגיים,זכויות נכים,זכויות חולים כרוניים,זכאויות רפואיות,זכאות רפואית

קצבת נכות

קצבת נכות